WROCŁAW – 86. rocznica ustanowienia Pięciu Prawd Polaków

3 marca 2024r. rano uczestniczyliśmy w uroczystościach z okazji 86. rocznicy ogłoszenia przez Delegatów Związku Polaków w Niemczech Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła (Berlin, 6 marca 1938 r.). Spotkaliśmy się pod tablicą pamiątkową przy kościele pw. św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Organizator, prezes Fundacji Rodzina Rodła Tadeusz Szczyrbak przywitał przedstawicieli jednostek wojskowych garnizonu, licznych stowarzyszeń i szkół przybyłych z kraju i zza granicy oraz wygłosił wystąpienie okolicznościowe. Podkreślił, że spotykamy się już po raz 20. by uczcić pamięć Polaków skupionych w Związku Polaków w Niemczech, kultywujących miłość do Ojczyzny w kolejnych pokoleniach.

Apel Pamięci odczytał ppłk Tomasz Słotwiński, a kompania z Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki oddała salwę honorową, a salut armatni Bractwo Kurkowe. Pod tablicą pamiątkową zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Znicze w imieniu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej złożyła delegacja w składzie: gen. zs Krzysztof Majer, st. chor. zs Janusz Gardyna i st. kpr. Wincenty Wolak. Symbolicznym akcentem była ustawienie przez uczniów 86. zniczy wokół tablicy.

Część oficjalną uroczystości zakończyły, zagrany przez trębacza sygnał „Cisza” i utwór okolicznościowy „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego”. Następnie zostaliśmy zaproszeni na pokaz musztry paradnej w wykonaniu podchorążych AWL. Występ został nagrodzony rzęsistymi brawami.

Poprzedzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych przeszliśmy w pochodzie do archikatedry wrocławskiej, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św., którą koncelebrował biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. bp Tadeusz Lityński, który wygłosił też homilię.

Kolejny etap obchodów, to siedziba Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie po posileniu się grochówką, uczestniczyliśmy w części roboczej. Były występy chóralne, referaty, pokaz prac konkursowych i filmy. Była też okazja wykonania zdjęcia pamiątkowego w „foto-budce”. Zwieńczeniem obchodów był jubileuszowy tort.

KM