DZIERŻONIÓW –  232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Dzierżoniowie obchodzono 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten akt prawny był ukoronowaniem reform podjętych podczas obrad Sejmu Wielkiego w latach 1788-1792, których celem było uzdrowienie państwa znajdującego się od wielu lat w stanie rozkładu. Choć ten fundamentalny akt prawny funkcjonował zaledwie kilkanaście miesięcy i nie uchronił Rzeczypospolitej przed upadkiem, to aż po dziś dzień pozostał w świadomości kolejnych pokoleń Polaków.


W Dzierżoniowie miejskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęto mszą świętą w kościele Maryi Matki Kościoła. Później nastąpił przemarsz na Skwer Solidarności, tam uroczystość rozpoczęto od hymnu państwowego, nie zabrakło krótkiego programu artystycznego, okolicznościowego przemówienia wiceburmistrz Dzierżoniowa Doroty Pieszczuch i ministra Michała Dworczyka. Na koniec przy Pomniku Pamięci Losów Ojczyzny delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP wraz z kombatantami reprezentowali: kpr. Marek Zatorski i ppor. zs Marek Wojciechowski.

Foto: www.doba.pl