Anons do listu do Prezydenta Wrocławia Jacka SUTRYKA 100- letniego kombatanta, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk zs Witolda SOKOŁOWSKIEGO

Koleżanki i Koledzy

Zachęcam do sięgnięcia do najnowszego numeru bezpłatnej gazerty wroclaw.pl, gdzie znalazł się anons do listu do Prezydenta Wrocławia Jacka SUTRYKA 100- letniego kombatanta, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk zs Witolda SOKOŁOWSKIEGO na wroc.city/wspomnienia-witolda-sokolowskiego.

Pozdrawiam i życzę miłej lektury.

Krzysztof Majer