WROCŁAW- 85. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

5 marca 2023 r. zebraliśmy się pod tablicą pamiątkową przy kościele pw. św. Marcina na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu by uczcić 85. rocznicę ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła na Kongresie Berlińskim.  

Prowadzący uroczystość ppłk Tomasz Słotwiński zaprosił Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Nysy o oddanie salutu honorowego. Prezes Fundacji Rodziny Rodła Tadeusz Szczyrbak przywitał zebranych i krótko przedstawił genezę powstania 5 Prawd Polaków zamieszkujących ówczesne Niemcy. Zostały wygłoszone wystąpienia okolicznościowe. List od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przeczytała poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, a kurator Roman Kowalczyk zaprezentował list ministra Przemysława Czarnka. Został odczytany Apel Pamięci, a kompania Akademii Wojsk Lądowych oddała salwę honorową. Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych odegrała Pieśń Reprezentacyjną WP. Pod tablicą zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej znicz zapaliła delegacja w składzie: gen. zs Krzysztof Majer, mjr ds Henryk Jagintowicz i mł. chor. zs Janusz Gardyna. Tą część imprezy zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu podchorążych AWL.

Następnie udaliśmy się do Archikatedry Wrocławskiej na mszę w intencji Ojczyzny, koncelebrowaną przez proboszcza ks. kan. Pawła Cembrowicza i prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Dominika Ostrowskiego. Kolejnym etapem uroczystości było spotkanie w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, poprzedzone poczęstunkiem grochówką ufundowaną przez Lasy Państwowe oraz napojami i słodkimi upominkami.

Część merytoryczną w auli PWT otworzył prezes Tadeusz Szczyrbak, na którą złożyły się prezentacje wierszy, pieśni chóralnych, deklamacji wierszy, prezentacji filmowych i slajdów, a nawet etiud tanecznych w wykonaniu uczniów kilku szkół podstawowych i średnich. Została podsumowana IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. Prawdy Polaków spod Znaku Rodła katechizmem narodowym Polaków XXI wieku. Osobom współpracującym z Fundacją Rodziny Rodła wręczono medale okolicznościowe z okazji 100-lecia Związku Polaków w Niemczech. O randze przedsięwzięcia może świadczyć fakt objęcia jej Patronatem Honorowym przez Prezesa Rady Ministrów, Wojewodę Dolnośląskiego, Konsula Austrii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Wrocławskiego. Dodatkową atrakcją była możliwość wykonania gratis zdjęcia pamiątkowego w „fotobudce”. Jedynym mankamentem była pogoda, bo dokuczała nam w plenerze niska temperatura i padający chwilami śnieg. Przebieg uroczystości można było śledzić na bieżąco na www.rodzinarodla.pl.

Krzysztof Majer