WROCŁAW – obchody rocznicy napaści na Polskę przez Związek Radziecki i wywózek pierwszych zesłańców na Sybir

17 września 2023r. wrocławskie obchody rocznicy napaści na Polskę przez Związek Radziecki i wywózek pierwszych zesłańców na Sybir, tradycyjnie rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pw. św. Bonifacego, pod przewodnictwem ks. kan. dr. Adama Łużniaka, Wikariusza Generalnego Archidiecezji Wrocławskiej. Po mszy udaliśmy się pod pomnik Zesłańcom Sybiru przy Placu Strzeleckim, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu, wiceprezes Zarządu Głównego płk dr Ryszard Janosz przywitał zaproszonych gości m.in. posła Pawła Hreniaka, wicewojewodę dolnośląskiego Bogusława Szpytmę. przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr Andrzeja Jarocha, wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego, zastępcę Dowódcy Garnizonu WP płk Krzysztofa Lisa, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Wychowania Romana Kowalczyka oraz delegacje wojska, policji oraz związków kombatanckich i żołnierskich. Został odczytany list od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a wystąpienia okolicznościowe wygłosili: prezes Ryszard Janosz, wojewoda Bogusław Szpytma, poseł Paweł Hreniak, marszałek Marcin Krzyżanowski i kurator Roman Kowalczyk.

Uroczystość stała się okazją do podziękowania za działania na rzecz środowiska sybirackiego. Został wręczony medal „Pro Patria”, dwie Honorowe Odznaki Sybiraka oraz kilkanaście medali pamiątkowych z okazji 95-lecia powstania Związku Sybiraków w podziękowaniu za pracę na rzecz Związku.

Modlitwę w intencji ofiar II wojny światowej, a zwłaszcza zamordowanych i zmarłych sybiraków zainicjował ks. prof. dr hab. Franciszek Głód. Został Odczytany Apel Pamięci, a kompania z 10 Brygady Łączności oddała salwę honorową. Zostały pod pomnikiem złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Znicz w imieniu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP zapalił prezes ZG gen. zs Krzysztof Majer. Następnie Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wykonała Pieśń Reprezentacyjną WP, uroczystość zakończyło odśpiewanie Hymnu Sybiraków, a proboszcz ks. kan. dr Jerzy Żytowiecki zaprosił nas do plebanii na poczęstunek. Warto podkreślić, że oprócz wojskowego pocztu flagowego w uroczystości wzięło udział 5 pocztów sztandarowych.

Krzysztof Majer