WAŁBRZYCH –  Z wizytą u kombatanta 10 lutego 2023 r.

10 lutego 2023 r. delegacja pod wodzą dowódcy Oddziału Strzeleckiego w Wałbrzychu gen. zs Aleksandra ZUBALSKIEGO ze sztandarem związkowym odwiedziła kombatanta porucznika WP, kapitana zs Jana ZAJĄCA aby wręczyć mu akt mianowania do stopnia majora zs. Była okazja do sympatycznej rozmowy i wspomnień z trudnych czasów wojennych.

Bohater uroczystości urodził się 25 sierpnia 1925 r. w m. Korzenna. W 1944 r. zaangażował się w działalność konspiacyjną. W latach 1946-48 odbył zasadniczą służbę wojskową w 3 pułku ułanów i następnie w 12 pułku piechoty 4 DP. Jest długoletnim, zaangażowanym działaczem kombatanckim. Był prezesem gminnego Koła ZKRPiBWP w Czarnym Borze i prezesem Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Wałbrzychu. Współpracował też z Oddziałem Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Od 2014 r. członek Związku Weteranów i Rezerwistów WP, a od 2021 r. członek Związku Strzeleckiego “Strzelec” RP.  Aktywnie w miarę sił bierze udział w przedsięwzięciach programowo-organizacyjnych Oddziału Miejskiego ZWiRWP RP w Wałbrzychu. Systematycznie uczestniczy w uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie powiatu. Chętnie dzieli się z młodzieżą wspomnieniami z okresu okupacji hitlerowskiej. Prowadzi działalność na rzecz pielęgnowania tradycji Oręża Polskiego i wychowania patriotycznego młodzieży w służbie dla Ojczyzny. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP, Honorową Odznaką Zasłużony dla ZKRPiBWP, odznaką Zasłużony dla Wałbrzycha, medalem 25-lecia ZWiRWP, odznakami ZIW RP, ZWiRWP, Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce i ZHP.

Bohaterowi wojennemu i działaczowi kombatanckiemu życzymy przysłowiowych 100 lat plus VAT.