LUBLINIEC – XIII Zjazd Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty”

3 czerwca 2023 r. w Lublińcu odbył się XIII Zjazd Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty” pod patronatem honorowym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Otwierając Zjazd prezes Marian Berbesz przywitał zebranych, a wśród zaproszonych gości m.in. kombatanta płk Zbigniewa Zielińskiego – założycie i kierownika Urzędu d//s Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 1990-91, Mariusza Wieczorka – burmistrza Lublińca, kpr. Krzysztofa Bełkota – wójta Gminy Boronów, płk Krzysztofa Majera – prezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Annę Drajczyk i mjr ds Jana Drajczyka – syna przedwojennego żołnierza 74 GPP. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych w ostatnim roku członków Stowarzyszenia.

Wysłuchaliśmy patriotycznego, pięknego montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów szkół lublinieckich. Prezes Marian Berbesz przedstawił ilustrowane slajdami fakty i ciekawostki związane z pułkiem i jego żołnierzami. Następnie zostały wręczone odznaczenia i upominki. Wśród wyróżnionych Medalem Pamiątkowym płk. Piech. Wacława Wilniewczyca znaleźli się m.in. koledzy Jan Drajczyk i Krzysztof Majer, którzy też otrzymali książkę autorstwa Mariana Berbesza „Kawalerowie Wojennego Virtuti Militari 75 Górnośląski Pułk Piechoty Lubliniec Mieszkańcy miasta Lubliniec”. Książka zawiera 28 sylwetek kawalerów najzaszczytniejszego polskiego orderu wojennego. Prezes Krzysztof Majer wręczył Brązowe Krzyże ZWiRWP RP, które otrzymali: ppłk Sławomir Filipowski, płk Tadeusz Lipiński i chor. Robert Wenzel.

Następnie udaliśmy się na cmentarz wojenny. Kapelan Jednostki Specjalnej Komandosów w Lublińcu ks. mjr Przemysław Tur odmówił modlitwę w intencji poległych i pomordowanych ofiar II wojny światowej. Pod pomnikiem, gdzie wartę honorową pełnili żołnierze JSK zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Znicz w imieniu naszego Związku zapalili Anna Drajczyk i Krzysztof Majer. Prezes Marian Berbesz zwięźle przedstawił historię cmentarza i sylwetki niektórych osób tam pochowanych, a następnie zaproponował zrobienie zdjęcia pamiątkowego uczestników zjazdu. Ostatnim akordem spotkania był uroczysty obiad w Hotelu „Zamek” w Lublińcu. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie za rok.

Krzysztof Majer

Foto: Jan Drajczyk