DŁUGOŁĘKA – Węzeł Drogowy im. Żołnierzy ONZ

23 maja 2023 r. na zaproszenie Wójta Gminy Długołęka Wojciecha Błońskiego i prezesa Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ ppłk Jerzego Lesickiego spotkaliśmy się obok Hotelu „U Janów” przy ul. Wrocławskiej na uroczystości nadania nazwy węzła drogowego im. Żołnierzy ONZ.

Po wystąpieniach okolicznościowych tablica z nazwą węzła została odsłonięta i poświęcona. Następnie udaliśmy się do Urzędu Gminy na uroczyste spotkanie. Po wystąpieniach zostały wręczone odznaczenia związkowe, wyróżnienia i książki. Z uwagą wysłuchaliśmy prezentacji multimedialnej mł. chor. Andrzeja Korusa, który przedstawił ciekawie historię zaangażowania polskich żołnierzy od 1953 roku w misjach pokojowych ONZ, stabilizacyjnych i szkoleniowych NATO oraz UE.

Wśród wielu zaproszonych gości warto odnotować udział delegacji kadetów Liceum Szkół Mundurowych z Wrocławia. Jednostki wojskowe garnizonu WP na uroczystości reprezentowali: płk Marek Barański – dowódca i mjr Renata Mycio – rzecznik prasowy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk dr Piotr Rupa – szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ppłk Janusz Cieślak – szef szkolenia 3 Brygady Radiotechnicznej, ppłk Sylwester Wielgus – zastępca dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Związki żołnierskie reprezentowali: gen. dyw. Janusz Ornatowski – wiceprezes Wrocławskiego Klubu Generałów WP, płk Krzysztof Majer – prezes zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP i ppłk Bogumił Duczmalewski – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP.

Foto: mjr ds Jan Drajczyk