WROCŁAW – Zebranie związkowe – 28-09-2023r.

28 września 2023r. odbyło się pierwsze zebranie Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP RP, po przerwie wakacyjnej, które otworzył i prowadził prezes ZM ppłk zs Józef Sowa. Informację ilustrowaną slajdami z ostatnich działań związkowych przedstawił prezes ZG gen. zs Krzysztof Majer, bo mimo wakacji sporo się działo na terenie województwa i Wrocławia. Zaprosił zebranych do udziału w planowanej na 12 października br. uroczystości patriotyczno-religijnej z okazji 80. rocznicy Chrztu Bojowego żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki pod Lenino.

Wiceprezes ZM ds. społecznych kol. Barbara Jagintowicz przedstawiła pogadankę prozdrowotną, poruszając kilka tematów, od depresji po awitaminozę. Z kolei prof. Andrzej Małkiewicz omawiając aktualny przebieg konfliktu Rosja – Ukraina poruszył też kilka wątków aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Sprowokował tym dłuższą, wielowątkową dyskusję. Podkreślił, że jest wdzięczny ppłk lek. med. Witoldowi Paczosie, że na jednym z zebrań omawiając boreliozę, zainspirował go aby domagać się od lekarki pierwszego kontaktu przebadanie w tym kierunku. Okazało się, że dolegliwości, które miał wynikały właśnie z ukąszenia przez kleszcza i pozwoliły na właściwą terapię.

Mówiliśmy wiele o zbliżających się wyborach parlamentarnych ale i tym co się dzieje w sferze gospodarczej, społecznej i militarnej. Kol. Barbara Jagintowicz przekazała prof. Andrzejowi Małkiewiczowi anonimowy album ze zdjęciami i wycinkami prasowymi, który został wydobyty spod gruzów budynku, po bombardowaniach w Kijowie. Z kolei przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ppłk zs Janusz Fuksa przekazał na ręce prezesa ZG do archiwum trzy płyty z nagraniami naszych spotkań związkowych w Uniejowicach z lat 1997-1999. Zebranie zakończył kol. Józef Sowa prezentacją ostatnich wierszy kol. Jana Zacharskiego.

KM

Foto: Józef Sowa