WROCŁAW – z wizytą u 90-latka

29 kwietnia 2023 r. w przeddzień 90-ch urodzin płk ds Ryszarda Złocińskiego odwiedzili go gen. zs Krzysztof Majer i mł. chor. zs Janusz Gardyna.

Spotkanie oprócz złożenia Jubilatowi serdecznych życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności z imieniu grona przyjaciół ze Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej było też okazją odznaczenia go Brązowym Krzyżem ZWiRWP RP.

Przy kieliszeczku wiśniówki mieliśmy okazję do wysłuchania jego wspomnień i rozmów o aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Jubilat urodził się 30 kwietnia 1933 r. w Monasterzyskach woj. Tarnopolskie. W latach 1953-55 odbył zasadniczą służbę wojskową w 27 pzmech. w Kłodzku. Po odbyciu studiów zawodowych podjął pracę w szkolnictwie jako kierownik Domu Studenckiego Wyższej Szkoły Rolniczej, internatu Technikum Geodezyjnego, a od 1974 r. kolejno kierownik portu, internatu i szkolenia zawodowego w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, do przejścia na emeryturę. Posiadał stopień służbowy kapitana żeglugi śródlądowej. W działaniach wychowawczych zawsze bardzo dużą uwagę zwracał na kształtowanie patriotycznych postaw wychowanków. Organizator wielu imprez sportowo-obronnych i szkoleń w ramach Obrony Cywilnej. Mając duży sentyment do wojska i spraw obronności, od 13 lat bardzo zaangażowany w działalności programowo – organizacyjnej Oddziału Miejskiego Związku Weteranów  i Rezerwistów WP RP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty we Wrocławiu. Członek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP dwóch kadencji. Systematycznie uczestniczy w uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji obchodów rocznic  i świąt wojskowych w miejscach pamięci narodowej. Urodzony na Kresach Wschodnich II RP, do dziś bardzo aktywny w działaniach stowarzyszeń kresowych. Popularyzator tradycji i historii WP oraz upamiętniania zbrodni ukraińskich na Kresach Wschodnich RP wśród młodego pokolenia. Walnie przyczynia się do integracji środowisk emerytów, kombatantów I inwalidów. Jest skromnym, ale uznanym działaczem społecznym oraz zaangażowanym w niesieniu pomocy charytatywnej dla najbardziej potrzebujących. Mianowany do stopnia honorowego pułkownika PDS oraz hrabiego Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. Odznaczony m.in. złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Rycerskim UPUM I klasy, srebrnym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, Złotym Krzyżem Zasłużony dla ZWiRWP, Złotym Krzyżem Strzeleckim, Brązowym Krzyżem ZWIRWP RP, Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska.