WROCŁAW – uroczystości 3. MAJA

3 maja 2023 r. pod patronatem Dowódcy Garnizonu WP we Wrocławiu gen. bryg. dr Jerzego Kwika odbyła się podniosła uroczystość z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zebraliśmy się pod tablicą pamiątkową przy ul. Purkyniego obok Muzeum Panoramy Racławickiej. Wystąpienie okolicznościowe wygłosił I Zastępca Dowódcy Garnizonu płk Krzysztof Lis. Przesłanie od marszałek Sejmu RP przedstawił poseł Paweł Hreniak.

Został odczytany Apeł Pamięci, a kompania wystawiona przez Akademię Wojsk Lądowych oddała salwę honorową. Następnie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową. W imieniu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej znicz złożyła delegacja w składzie: gen. zs Krzysztof Majer, mł. chor. zs Janusz Gardyna i mjr ds Jan Drajczyk.

Tą część uroczystości zakończyła pieśń „Witaj maj” w wykonaniu orkiesty Komendy Wojewódzkiej Policji, po czym zostaliśmy zaproszeni na mszę św. w archikatedrze wrocławskiej.

Foto: Jan A. Drajczyk