WROCŁAW – spotkanie koordynacyjne weteranów

16 lutego 2024 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji odbyło się kolejne spotkanie koordynacyjne kierownictw wrocławskich związków i stowarzyszeń wojskowych, które otworzył i prowadził płk Krzysztof Majer. Przywitał Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, zastępcę Dyrektora Departamentu Prezydenta Marzenę Szymanek, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorotę Feliks oraz kierownictwa: Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

W pierwszej części prezesi omówili najważniejsze działania programowo-organizacyjne oraz wnioski do władz samorządowych Wrocławia. Prezydent Jacek Sutryk odpowiadał na liczne pytania i ustosunkował się do przedstawionych propozycji. Wyraził słowa uznania dla naszych dotychczasowych działań i zapewnił o wsparciu naszej działalności w bieżącym roku. Miłym akcentem na zakończenie tej części obrad było wręczenie przez prezesa Zarządu Głównego płk Krzysztofa Majera prezydentowi Jackowi Sutrykowi Brązowego Krzyża ZWiRWP RP w podziękowaniu za znaczące wsparcie naszych stowarzyszeń i sukcesy w kierowaniu naszym grodem. Delegacja Koła nr 5 SKMPONZ wręczyła Prezydentowi miniaturową flagę „niebieskich beretów”, a ppłk Jan Jeż zbiór swoich wierszy.

W dalszej części naszych obrad omówiliśmy czekające nas zadania i podzieliliśmy się doświadczeniami z działalności społecznej. Został zatwierdzony plan współdziałania naszych związków na 2024 rok i powierzono prezydencję Porozumienia płk Krzysztofowi Majerowi na kolejny rok.

KM

Foto: Jan A. Drajczyk