Lubin – stulecie kombatanta

22 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lubinie odbyła się niecodzienna uroczystość, a jej głównym bohaterem był kombatant Julian Danicki, który za 5 dni będzie obchodził swoje 100. urodziny.

            Na uroczystość przybyli: przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Musiał, starosta Paweł Kleszcz, wicestarosta Władysław Siwak, Prezes ZG ZWiR WP RP i dowódca Dolnośląskiego Okręgu ZS „Strzelec” RP  generał zs Krzysztof Majer, skarbnik Wrocławskiego Oddziału Strzeleckiego st. chor. zs Janusz Gardyna oraz liczna grupa członków lubińskich oddziałów ZWiR WP i ZS „Strzelec” RP z Przewodniczącym Powiatowej Rady Kombatantów w Lubinie mjr zs Henrykiem Rusewiczem na czele. Był urodzinowy tort, gratulacje i życzenia, były prezenty i wojskowe piosenki śpiewane przez szacownego jubilata, który tryskał dowcipem i humorem. Z tej też okazji gen. Krzysztof Majer wręczył jubilatowi akt nominacji na honorowy stopień strzelecki podpułkownika, a przewodniczący PRK Henryk Rusewicz pamiątkowy adres i tradycyjną czapkę strzelecką. Życzyliśmy Julianowi dwustu lat z tą samą energią. A jest znany z tego, że zawsze pierwszy przychodzi i ostatni wychodzi, a jego śpiew to poezja. Życzyliśmy mu, aby pozostał sobą, bo jest unikatowy.

            Korzystając z okazji, że w tej uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz powiatu, na wniosek Powiatowej Rady Kombatantów, prezes ZG ZWiRWP RP Krzysztof Majer dokonał dekoracji Brązowym Krzyżem ZWiRWP RP: Jadwigę Musiał, Pawła Kleszcza i Władysława Siwaka, za wzorową współpracę z organizacjami kombatanckimi z Lubina. Część oficjalną uroczystości zakończyło wykonanie współnego zdjęcia.

  Kilka słów o Jubilacie.

Urodził się 28 marca 1924 r. w m. Oleksęta. 4 sierpnia 1944 r. został wcielony do 10 samodzielnego batalionu szkolnego 10 Dywizji Piechoty. Jako kanonier w kompanii moździerzy 29 pułku piechoty wziął udział w walkach w ramach operacji łużyckiej.  Jego szlak bojowy wiódł od Lasów Mużakowskich, przez Bautzen, po czeską Pragę. Został zdemobilizowany 07.02.1947 r. i został osadnikiem wojskowym Dolnego Śląska. Pracę zawodową łączył z działalnością społeczną w ZBoWiD, a obecnie jako prezes Koła Miejskiego w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lubinie. Systematycznie w mundurze uczestniczy w uroczystościach patriotyczno-religijnych w miejscach pamięci narodowej. Popularyzator tradycji i historii WP wśród młodzieży. Mimo swego poważnego wieku zachowuje pogodę ducha i aktywność. Za pracę zawodową i działalność społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, brązowym medalem Zasłużony na Polu Chwały, pamiątkowymi medalami wojennymi polskimi i radzieckimi oraz licznymi odznaczeniami związkowymi.

Henryk Rusewicz