LUBIN- 99 urodziny kombatanta mjra zs Juliana Danickiego- 28.03.2023 r.

28 marca 2023 r. swoje 99. urodziny świętował mjr zs Julian Danicki, Prezes Kola Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz członek Powiatowej Rady Kombatantów w Lubinie. Z tej okazji Paweł Kleszcz, Starosta Lubiński wraz z radną powiatu lubińskiego Kają Załęczną, kierowniczką biura promocji Martą Dykas oraz przewodniczącym Powiatowej Rady Kombatantów kpt. zs Henrykiem Rusewiczem i wiceprezesem Zarządu Powiatowego ZWiR WP RP kpt. zs Antonim Piotrowskim odwiedzili Pana Juliana, żeby osobiście złożyć Mu życzenia i pogratulować tak pięknego wieku. Jubilat został odznaczony Pamiątkową Odznaką Powiatowej Rady Kombatantów.

W tym miejscu należy przypomnieć, że Julian Danicki powołany został 14.08.1944 r. przez RKU w Dublanach do Wojska Polskiego i skierowany do 10. Samodzielnego Batalionu Szkolnego 10. Dywizji Piechoty. Po zakończeniu szkolenia dostał przydział do kompanii moździerzy 2. batalionu 29. Pułku Piechoty 10. DP. W ramach operacji łużyckiej od chwili forsowania Nysy Łużyckiej walczył w Lasach Mużakowskich, a później o Nelkenberg, Nochten, Boxberg, Zischelmühle, Tzschelln, Spreefurt, Sdier, Droben, Milkel, Bautzen aż do czeskiej Pragi.

20.08.1946 roku otrzymał awans na kaprala i został dowódcą drużyny. 09.11.1946 r. skierowano go do Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii Nr 1 w Krakowie. W związku z reorganizacją szkoły, na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego Nr 03 z dnia 22.01.1947 r. w dniu 07.02.1947 r. został zdemobilizowany. Po wojnie pracował m.in. w Zakładzie Transportu KGHM w Lubinie. Długoletni społecznik, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dostojnemu Jubilatowi życzymy przysłowiowych stu lat plus VAT.

Henryk Rusewicz