GŁOGÓW – spotkanie z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości

9 listopada 2023r. w restauracji „Magador” w Głogowie odbyło się związkowe spotkanie z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości, które otworzył i prowadził prezes Zarządu Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP mjr Mariusz Ślusarz i przywitał zebranych oraz zaproszonych gości: prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza, prezesa Zarządu Głównego ZWiRWP RP płk Krzysztofa Majera, dowódcę Garnizonu WP ppłk Wojciecha Meketiuka, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Mieczysława Janusa oraz prezesów zaprzyjaźnionych związków żołnierskich.

Spotkanie stało się okazją do podziękowania za działalność społeczną i wręczenia wyróżnień, które odebrali: mjr zs Józef Zawadzki Brązowy Krzyż ZWiRWP RP, a por. zs Walerian Ptaszyński otrzymał akt mianowania na stopień kapitana Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Nowym członkiem naszego Związku został st. chor. szt. Tadeusz Marut.

Były też wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości oraz długie wspomnienia ze służby wojskowej oraz dyskusji na różne tematy.

Foto: mł. chor. zs Janusz Gardyna