DZIERŻONIÓW – otwarcie wystawy falerystycznej Marka Zatorskiego

13 marca 2024 r. gen. zs Krzysztof Majer został wraz z mjr ds Henrykiem Jagintowiczem zaproszony do Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie na otwarcie wystawy „Falerystyka historia zapisana w odznaczeniach ze zbiorów Marka Zatorskiego”.

Wernisaż otworzył i prowadził kurator wystawy Piotr Basista. Następnie burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski i dyrektor muzeum Henryk Smolny wyrazili uznanie dla st. kpr. Marka Zatorskiego za przygotowanie tak bogatej ekspozycji, która będzie otwarta do 19 maja br.

Z kolei Marek Zatorski prezentując swoje zbiory, z których ponad dwieście dwadzieścia znalazło swoje miejsce na wystawie, opowiedział o najciekawszych odznaczenia, z których najstarsze pochodzą w XVIII wieku. Poinformował, że falerystyką zainteresował się jako uczeń technikum, a pierwsze odznaczenia uzyskał jako 17-latek. Warto też podkreślić, że jego zbiory od kilku lat są eksponowane w Izbie Pamięci Żołnierza Polskiego w bunkrze przy ul. Daszyńskiego.

Następnie zabierając głos prezes Krzysztof Majer przypomniał, że falerystyka to nie tylko hobby ale też nauka pomocnicza historii. Samo zaś słowo „faler” pojawiło się w czasach rzymskich legionów, jako forma nagradzania za bohaterskie czyny wojenne. Wcześniej nagradzanie wojowników występowało wśród plemion greckich (tà phálara) i celtyckich. Podkreślił, że nasza obecność na wystawie wiązała się z przekazaniem eksponowanych pamiątek po naszych bliskich. Mojego Ojca mjr Bolesława Majera, uczestnika bitwy pod Budziszynem i wujka Henryka Jagintowicza kpr. Stefana Drozdowskiego, uczestnika bitwy pod Monte Cassino. Wręczył twórcy wystawy książkę ppłk dr Andrzeja Paściaka „Zachęta i Sparta. Historia 35 batalionu radiotechnicznego we Wrocławiu (1974-1998”/. Jeszcze raz tą drogą przekazuję wyrazy uznania dla Marka za przygotowanie bardzo interesującej wystawy odznaczeń i wyróżnień, nie tylko wojennych.

Korzystając z okazji, jeszcze przed rozpoczęciem wernisażu mieliśmy okazję podziwiać zbiory muzealne. A warto podkreślić, że Muzeum Miejskie Dzierżoniowa powstało z dniem 1 maja 2011 r., poprzez przekształcenie działającej przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, Izby Regionalnej. Siedzibą Muzeum jest w willa Cohnów przy ul. Świdnickiej 30. Pałacyk miejski, wzniesiony najpewniej w 1897 roku, należał pierwotnie do Hermanna Cohna, współzałożyciela firmy Cohn Gebrüder – jednej z pierwszych tkalni mechanicznych w Dzierżoniowie.
Po II wojnie światowej mieściła się tu między innymi: siedziba Hufca ZHP, Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa i Ognisko Kształcenia Artystycznego. W budynku przeprowadzonych zostało wiele prac remontowych i adaptacyjnych, które miały na celu przystosowanie dostępnych pomieszczeń do celów muzealnych.

Szczególne miejsce w ekspozycji muzealnej zajmują wyroby Zakładów Radiowych Diora ale też artefakty sztuki mieszczańskiej, artykuły gospodarstwa domowego czy związane z historią i dniem dzisiejszym miasta. Warto też zobaczyć pokój z pamiątkami związanymi z wojskiem, zwłaszcza po żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

KM