Bardzo smutna wiadomość, że 17 września 2023 r. na Wieczną Wartę odeszła Yvette POPŁAWSKA

Znaliśmy się krótko, a ostatnio widzieliśmy się 7 lipca 2023 r. na uroczystych obchodach w Sali Oratorium Marianum UWr. z okazji X-lecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virtualia ART, gdzie zostałem odznaczony Honorowym Medalem Pamiątkowym.

Mogła zadziwiać swoją energią w działaniu społecznym, a w szczególności w działaniach na rzecz kultywowania historii i tradycji 1 Dywizji Pancernej i jej dowódcy generała Stanisława Maczka. Niezbyt doceniana w kraju za swe ogromne zaangażowanie w popularyzowanie dorobku polskiej kultury i nauki za granicą, zwłaszcza w Belgii. Swój patriotyzm podkreślała zakładaniem na uroczystości biało-czerwonej szarfy. Yvette Popławska była pierwszą i jedyną członkinią Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP z zagranicy. Została odznaczona m.in. Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia i Brązowym Krzyżem ZWiRWP RP.

ŻEGNAJ YVETTE!

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!

Prezes ZG ZWiRWP RP

gen. zs Krzysztof Majer