WROCŁAW – majowe zebranie związkowe

23 maja 2024 r. odbyło się zebranie Oddziału Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej w siedzibie Centrum Sektor 3. Zebranie otworzył i prowadził prezes ZM ppłk zs Józef Sowa. Fotorelację z ostatnich działań związkowych przedstawił prezes ZG gen. zs Krzysztof Majer i zaprosił zebranych do udziału w uroczystości z okazji 79. rocznicy Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty, która odbędzie się 27 maja br. na Placu Wolności.

Sytuację militarno-polityczną wynikającą z wojny na naszą wschodnią granicą omówił prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz. Podzielił się też refleksjami z odbytej ostatnio wycieczki do Szwajcarii. Uzupełnieniem był referat ppłk zs Janusza Fuksy pt. „Ukraina w czasie wojny”, składający się z zagadnień: Ukraińcy w Polsce i Ukraina w drodze do UE, ilustrowana licznymi zdjęciami autora z Ukrainy przed agresją rosyjską.

Pogadankę prozdrowotną wiceprezes ZM kol. Barbara Jagintowicz poświęciła systemowi odpornościowemu naszego organizmu i sposobom pozbywania się toksyn. Zarekomendowała użycie preparatu Detox Premium, który jest dostępny w promocji w sklepach sieci Rossman.

Kwadrans historyczny ppłk Maciej Musiał poświęcił problemom kosztów wojny, na przykładach konfliktów zbrojnych, w których uczestniczyły Stany Zjednoczone Ameryki w XX wieku. Projekcję filmów z festiwali piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu zaprezentował skarbnik ZG st. chor. szt. Andrzej Nawrot. W ramach dyskusji st. chor. zs Stanisław Bobowiec przypomniał sylwetkę generała Wojciecha Jaruzelskiego w związku z 10. rocznicą jego śmierci.

Zebranie zakończyła prezentacja ostatnich fraszek kol. Jana Zacharskiego. Niestety choroby i przypadki losowe obniżyły frekwencję zebrania.

KM

Foto: Andrzej Nawrot i Józef Sowa

PS. Tekst referatu kol. ppłk ds dr inż. Janusza Fuksy poniżej do pobrania.