ZGORZELEC – pamięć o wojennych bohaterach

16 kwietnia 2024 r. pod pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu Żołnierzy 2 Armii WP w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji 79. rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej.

Oprawę uroczystości zapewniły kompania reprezentacyjna 23. Śląskiego Pułku Artylerii pod dowództwem płk Krzysztofa Malankiewicza, Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Turów, zespół Pryma z Węglińca, liczne poczty sztandarowe wystawione przez organizacje, związki, służby mundurowe, zgorzeleckie szkoły oraz goście, którzy przyjęli zaproszenie gospodarza uroczystości, burmistrza Rafała Gronicza.

Przywitano delegację Powiatu Zgorzeleckiego na czele ze starostą Arturem Bielińskim oraz przewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatą Sokołowską, wicestarostę głogowskiego Jeremiego Hołownię, wójta Zgorzelca Piotra Machaja i przewodniczącą Rady Gminy Anną Rakoczy, Wójta Gminy Platerówka Krzysztofa Halickiego, generałów brygady WP rez. Mariusza Wiatra i Zbigniewa Szurę, Dyrektora Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Aleksandra Ostasza, prezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP gen. zs Krzysztofa Majera i delegacje z Wrocławia – ppłk zs Józefem Sową, Głogowa – mjr zs Jerzym Nagodą, Wałbrzycha – gen. zs Aleksandrem Zubalskim, Dzierżoniowa – st. kpr. Markiem Zatorskim, Lubina – mjr zs Henrykiem Rusewiczem i Zgorzelca – płk zw Ryszardem Leparowskim na czele.

Podczas uroczystości okolicznościowe wystąpienia wygłosili starosta zgorzelecki – Artur Bieliński i burmistrz Zgorzelca – Rafał Gronicz.

Rocznicowe obchody stały się również okazją do wręczenia pamiątkowych odznaczeń. W uznaniu zasług na rzecz krzewienia patriotyzmu oraz ochrony Miejsc Pamięci Narodowej „Krzyż Zwycięstwa 1945r.” otrzymali: Rafał Gronicz – burmistrz Zgorzelcachor. sztab. Andrzej Aniszkiewicz, plut. Jerzy Dudkowski i st. szer. Ryszard Garbacz – członkowie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, zaś Gwiazdę Weterana chor. Stanisław Iglewski. Medal „Szacunek, wdzięczność, rodzina” dla zmarłego weterana kpt. Juliana Górniaka odebrała córka Żaneta Piasecka

Modlitwę ekumeniczną w intencji obrońców Ojczyzny odmówili: katolicki dziekan ks. kan. Jan Kułyna i prawosławny proboszcz w Zgorzelcu ks. prot. por. Marek Bonifatiuk.

Wysłuchaliśmy Apelu Pamięci i została oddana salwa honorowa. Piękną wiązankę piosenek wykonał zespół „Pryma” z Węglińca. Następnie pod Pomnikiem Orła Piastowskiego liczne delegacje biorące udział w uroczystości złożyły kwiaty i wiązanki upamiętniające bohaterów poległych w wielkiej bitwie forsowania Nysy Łużyckiej. Na zakończenie została odśpiewana pieśń „Rota”.

Po zakończeniu uroczystości Burmistrz Rafał Gronicz, do którego dołączyli także goście biorący udział w obchodach, zapalił symboliczne znicze w centralnym miejscu Cmentarza Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego w imieniu mieszkańców oddając hołd poległym. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na przygotowaną specjalnie z tej okazji ciepłą grochówkę.

Warto podkreślić, że wśród kilkunastu pocztów sztandarowych znalazł się nasz sztandar związkowy, któremu towarzyszyli: mjr zs Jerzy Piekarczyk, por. zs Kazimierz Nosal i por. zs Tadeusz Grzelak, a sztandarowi Oddziału Powiatowego w Lubinie towarzyszyli uczniowe klasy mundurowej ZSZ Nr 2.

Pod pomnikiem zgromadzili się członkowie naszego Związku, aby zrobić sobie wspólne zdjęcie ale też odebrać wyróżnienia. Awans do stopnia podporucznika zs oraz Brązowy Krzyż ZWiRWP RP otrzymał st. chor. szt. Tadeusz Marut, a miedziany medal strzelecki 5 lat w Służbie Ojczyzny odebrali: chor. zs Filip Łobodziński i plut. zs Adam Żyndul. Zaś płk zs Janusz Jurgawka z dumą podkreślił, że pod pomnikiem Orła Piastowskiego był promowany na stopień podporucznika, po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze.

Ostatnim etapem uroczystości było spotkanie towarzyskie na świetlicy Oddziału Powiatowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Związku z Wrocławia, Głogowa, Dzierżoniowa i Zgorzelca.

Krzysztof Majer

Foto: Andrzej Nawrot, Henryk Rusewicz i Jan Żyndul