Inwalidzi wojenni we Wrocławiu podsumowali mijającą kadencję

28 września 2023r. odbył się XVIII Okręgowy Zjazd Delegatów ZIW RP w Hotelu Europejskim we Wrocławiu.

Podsumowano okres 5-letniej kadencji, która była trudna, choćby z powodu panującej pandemii ale starano się realizować zadania statutowe na dobrym poziomie. Prezes Zarządu ZIW RP Głównego Elżbieta KAZUBSKA stwierdziła, że oddział należy do przodujących w skali kraju i wręczyła zasłużonym działaczom odznaczenia. Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP RP gen. zs Krzysztof MAJER podziekował za współpracę i odznaczył prezesa płk Wojciecha OLENDERKA Brązowym Krzyżem ZWiRWP RP i wręczył mu książkę ppłk dr Andrzeja PAŚCIAKA „Zachęta i Sparta”. Nowo wybranemu zarządowi i komisji rewizyjnej życzymy powodzenia w realizacji działań programowo-organizacyjnych w nowej kadencji.

Warto też podkreślić, że z 25 delegatów wybranych na Zjazd z szeregów ZWiRWP RP się wywodzili: mjr ds Jan DRAJCZYK, ppłk zs Henryk PAWŁOWSKI, kpt. zs Kazimierz POPIELARZ, por. zs Tadeusz GRZELAK i st. kpr. zs Marek ZATORSKI.

Foto: Jan A. DRAJCZYK