11 maja 2024r. w Ośrodku Wypoczynkowym Sosny w woj. lubuskim odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i uczczeniu chwilą ciszy pamięci strzelców, którzy odeszli na Wieczną Wartę, przyjęto porządek obrad. Po wybraniu komisji zjazdowych podsumowano dotychczasową działalność. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów pod adresem działań strzelców Okręgu Dolnośląskiego, zwłaszcza za działania pododdziałów młodzieżowych w Legnicy i w Zgorzelcu.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej gen. ZS Maciej PIECHOWIAK zaproponował udzielenie Komendzie Głównej wotum zaufania, które delegaci przegłosowali. Komendant marsz. ZS Stanisław CHOMKO zaproponował aby organy Związku pozostały w dotychczasowym składzie do kolejnego Zjazdu w 2026 r. w którym będzie też uroczyście obchodzone 40-lecie jego powstania. W głosowaniu zatwierdzono dotychczasowy skład Komendy Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Strzeleckiego Sądu Honorowego. Zapowiedział też ustanowienie medalu pamiątkowego z okazji rocznicy powstania ZS „S” RP. Chwalono składkę członkowską w wysokości 60 zł rocznie i rozpatrzono jedną sprawę dyscyplinarną.

Kolejnym punktem obrad było wręczenie przez dowódcę DOS, prezesa ZG ZWiRWP RP gen. ZS Krzysztofa MAJERA Srebrnych Krzyży Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, które otrzymali: marsz. ZS Stanisław CHOMKO, gen. ZS Jarosław FORSZTEK, gen. ZS Aleksander ZUBALSKI, mjr ZS Adam LISOWICZ, mjr ZS Andrzej KOŁPA, mjr ZS Henryk RUSEWICZ, mjr ZS Antoni PIOTROWSKI, mjr ZS Krzysztof AKSAMIT,  mjr ZS Jerzy NAGODA, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, ppor. ZS Tadeusz MARUT, ppor. ZS Marcin RATAJCZAK, mjr ZS mgr Józef ZAWADZKI, chor. ZS Karol ŁOBODZIŃSKI, ppor. ZS Edward KLIMAS, gen. ZS Maciej PIECHOWIAK, kpt. ZS Roman MATUSZAK i por. ZS Cezary KOTECKI.

Ostatnim punktem obrad była dyskusja, wymiana doświadczeń i wniosków o doskonalenie działań programowo-organizacyjnych w kolejnych latach. Warto też podkreślić, że na 24 delegatów Zjazdu, Dolnośląski Okręg Strzelecki był reprezentowany przez 13 delegatów.

KM

Foto: mjr ZS Henryk RUSEWICZ