WROCŁAW – spotkanie koordynacyjne stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich z Prezydentem Jackiem Sutrykiem – 30.01.2023 r.

30 stycznia 2023 r. we Wrocławskim Centrum Integracji odbyło się spotkanie koordynacyjne stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich, w którym wzięli udział przedstawiciele: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego.

Otwierając spotkanie ppłk Bogumił Duczmalewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP przywitał zaproszonych gości w osobach: Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i dyrektor Marzeny Szymanek. Następnie płk Lucjan Ławniczek, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zaprezentował pokaz multimedialny działań związkowych w ubiegłym roku. W dyskusji poinformowaliśmy Prezydenta o naszych osiągnięciach ale też o ograniczeniach wynikających m.in. ze starzenia się naszych członków lub problemów materialnych i zdrowotnych. Zabierając głos prezydent Jacek Sutryk omówił węzłowe problemy miasta, a szczególnie działania na rzecz poprawy komunikacji miejskiej. Wyraził uznanie dla naszej aktywności społecznej, a zwłaszcza działań na rzecz popularyzacji tradycji i historii polskiego oręża oraz kształtowania patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia. Podziękował za wspólne spotkanie, dalsze ambitne plany i zadeklarował nie tylko pamięć i wdzięczność, ale także pomoc przy ich realizacji. Zaproponował zorganizowanie w szerszej formule organizacyjnej uroczystego spotkania aktywu związków kombatanckich i żołnierskich na wiosnę w Ratuszu lub w innym godnym miejscu. Przy toaście lampką szampana życzyliśmy sobie wzajemnie powodzenia, a zwłaszcza zdrowia.

Przygotowaliśmy dla Prezydenta niespodzianki. Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP RP płk Krzysztof Majer przeczytał wiązankę 14 fraszek autorstwa Jana Zacharskiego pt. „Gospodarz”, której bohaterem jest nasz gość. Prezes Zarządu Okręgowego TWO płk Władysław Tkaczew i sekretarz płk Aleksander Podolski wręczyli Prezydentowi medal pamiątkowy oraz wydawnictwa TWO. Wiceprezes Zarządu Głównego ZIW RP płk Wojciech Olenderek przekazał Prezydentowi wydawnictwa związkowe. A replikę obrazu prof. Wiktora Zina wręczył mu ppłk Bogumił Duczmalewski.

Po wykonaniu wspólnego zdjęcia podziękowaliśmy gościom za ciekawe i udane spotkanie. W części roboczej spotkania zatwierdziliśmy Plan wspólnych przedsięwzięć związków i stowarzyszeń wojskowych we Wrocławiu na 2023 rok. Przez aklamację przyjęto wniosek o powierzenie prezydencji Porozumienia na kolejny rok płk Krzysztofowi Majerowi, którego zobowiązano do wystąpienia w władz statutowych innych związków kombatanckich, sybirackich i kresowych z propozycją przystąpienia do naszego Porozumienia, funkcjonującego od 2010 roku.

Kończąc chciałbym podziękować za zaufanie kolegów i powierzenie mi prezydencji na kolejny rok oraz wyrazić wdzięczność kierownictwu Wrocławskiego Centrum Integracji za gościnne przyjęcie.

Krzysztof Majer

Foto: ppłk zs Józef Sowa