LUBIN – obchody Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia 2023 r. w Lubinie odbyły się związkowe obchody Święta Wojska Polskiego przy Murze Pamięci przy ul. Mikołaja Pruzi.

W samo południe przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów w Lubinie mjr zs Henryk RUSEWICZ przypomniał historię i tradycje Dnia Żołnierza oraz Święta Wojska Polskiego na przestrzeni wieku. Przywitał licznie zebranych oraz zaproszonych gości m.in. Przewodniczącą Rady Powiatu Jadwigę MUSIAŁ, wicestarostę Władysława SIWAKA, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusza MYRDĘ, prezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej gen. zs Krzysztofa MAJERA, szefa Sztabu Oddziału Wrocławskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP mjr ds Henryka JAGINTOWICZA, prezesa Koła ZKRPiBWP mjr zs Juliana DANICKIEGO oraz delegacje związkowe ZWiRWP RP z Głogowa, Góry. Lubina i Bolesławca oraz przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Piłsudczyków, Stowarzyszenia Lubin 2006, Związku Sybiraków, Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP i Związku Harcerstwa Polskiego.

Następnie pod tablicą pamiątkową „Poległym za Ojczyznę” złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze pamięci. Na sygnał Wojska Polskiego w wykonaniu mjr zs Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO oddaliśmy honory wojskowe.

Kolejnym etapem świętowania była restauracja „Rancho” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubinie. Po zagajeniu przez prezesa mjr zs Henryka RUSEWICZA, wystąpienia okolicznościowe i pozdrowienia z okazji Święta WP zaprezentowali: prezes Krzysztof MAJER, przewodnicząca Jadwiga MUSIAŁ i wicestarosta Władysław SIWAK.

Spotkanie było okazją do podziękowania za aktywność społeczną w kultywowaniu tradycji i historii Wojska Polskiego i wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Z upoważnienia prezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP ppłk Kazimierza WILKA prezes ZG ZWiRWP RP i dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego gen. zs Krzysztof MAJER wręczył 99-letniemu kombatantowi, prezesowi Koła ZKRPiBWP w Lubinie mjr zs Julianowi DANICKIEMU Krzyż Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP. Następnie wręczył odznaczenia i wyróżnienia, które otrzymali: Srebrny Krzyż Strzelecki – plut. zs Jan KASPERSKI, Brązowy Krzyż ZWiRWP RP – mjr zs Julian DANICKI, kpt. zs Edward PIWOWARCZYK, plut. zs Jan KASPERSKI, chor. zs Zbigniew PROSKI, złoty medal Fundacji Wspierania Polaków Represjonowanych przez Totalitaryzmy XX wieku – st.chor. zs Marcin RATAJCZAK. Awanse na wyższe stopnie strzeleckie odebrali: na stopień kapitana – por. zs Leszek SZUMILAS, podporucznika – st. chor. zs Edward BALUL, st. chor. zs Marcin RATAJCZAK, chorążego – st. sierż. zs Karol ŁOBODZIŃSKI, st. sierż. zs Janina RZEŹNIK, starszego sierżanta – sierż. zs Anna BALON, sierżanta – plut. zs Jan KASPERSKI, plutonowego – szer. Adam ŻYNDUL. Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów mjr zs Henryk RUSEWICZ wręczył Odznaki Pamiątkowe, które otrzymali: Jadwiga MUSIAŁ, Władysław SIWAK i Krzysztof MAJER.

Trzy godzinna część nieoficjalna była okazją do rozmów, wspomnień i słuchania oraz śpiewania pieśni patriotycznych i żołnierskich. W czym przodował z werwą prawie stuletni kombatant mjr zs Julian DANICKI. Dziękuję organizatorom tak udanego spotkania, gdzie większość naszych członków przybyła w mundurach wojskowych lub strzeleckich. Do zobaczenia na uroczystościach 1 września, 12 października i 11 listopada br.

Krzysztof MAJER

Foto: Henryk RUSEWICZ i Adam ŻYNDUL