Wrocław – ślubowanie wrocławskich kadetów

5 października 2023 r.. na placu Wolności we Wrocławiu odbyło się ślubowanie kadetów klas mundurowych Liceum Służb Mundurowych. Dyrektor Anna Duda przywitała uczniów, członków ich rodzin, przedstawicieli wojska i służb mundurowych, a wśród zaproszonych gości m.in. Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Wychowania, płk Edwarda Chyłę – dowódcę 10 Dolnośląskiej Brygady OT, płk Wojciecha Olenderka – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Okręgowego ZIW RP, gen. zs Krzysztofa Majera – prezesa Zarządu Głównego ZWiRWP RP, ppłk  Stanisława Azarewicza – wiceprezesa Koła Nr 5 SKMP ONZ, ppłk Ryszarda Macha – dyrektora biura ZR LOK.

Po wystąpieniach okolicznościowych kadeci Liceum Służb Mundurowych i uczniowie klas pierwszych Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego złożyli przysięgę na sztandar. Złożyli tym samym ślubowanie na sztandar, czym rozpoczęli nie tylko edukację, ale także nowy etap w życiu związany ze służbą i nauką. Następnie zostały wręczone awanse na wyższe stopnie junackie za wyróżniającą się postawę w życiu szkolnym i działania na rzecz lokalnej społeczności. Kurator i przedstawiciele służb mundurowych wręczyli 70 awansów na stopień starszego kadeta i 13 na kadeta sztabowego.

Kolejnym etapem uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy szkoły z 16 Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej. Następnie uczniowie starszych klas mundurowych wykonali pokaz musztry. Warto podkreślić, że zgromadzono na placu ok. 1300 uczniów obu szkół. Warto podkreślić, że Liceum Służb Mundurowych prowadzi naukę w klasach: wojskowej, policyjnej, strażackiej, straży granicznej i ratowników medycznych, a Europejskie Liceum Ogólnokształcące w klasach: prawniczej, ekologicznej, trenera personalnego, dietetyka sportowego czy programistów. Podniosłą uroczystość zakończył mini koncert w pięknym wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Krzysztof Majer

Fotorelacja na Ślubowanie kadetów Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu. Starsi uczniowie otrzymali awanse! Uroczystość na placu Wolności | Gazeta Wrocławska (gazetawroclawska.pl)