WROCŁAW – uroczystość z okazji 100-lecia Urodzin kombatanta ppłk zs Witolda Sokołowskiego

4 listopada 2023r. w restauracji „Rajskie Ogrody” we Wrocławiu odbyła się związkowa uroczystość z okazji 100-lecia Urodzin kombatanta ppłk zs Witolda Sokołowskiego.

Spotkanie otworzył i prowadził gen. zs Krzysztof Majer prezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, dowódca Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Dolnośląskiego Okręgu  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przywitał zebranych i zaproszonych gości: prof. Wiesława Wysockiego wiceprezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK, prof. Stanisława Ułaszewskiego prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK i przedstawicielkę Prezydenta Wrocławia Dorotę Rybską z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Przeczytał adres:

                                                                             Drogi Jubilacie,

         Przyjmij od weteranów i strzelców najserdeczniejsze gratulacje i pozdrowienia z okazji 100. rocznicy Twoich Urodzin. Jesteś dla nas wzorem żołnierza wojennego                  i patrioty, który wykazał się męstwem w zmaganiach wojennych oraz zaangażowaniem w długoletniej pracy zawodowej i działalności społecznej. Dziękujemy Ci za spotkania z młodzieżą szkolną i harcerską w duchu patriotycznym, gdy dzieliłeś wspomnieniami ze służby i pracy dla Ojczyzny.

            Niech Ci nie brakuje zdrowia i pomyślności, pogody ducha, abyś nadal realizował swoje zainteresowania, a z nami dzielił się wspomnieniami i dobrymi radami.

Następnie przypomniał Jego biogram:

Witold Sokołowski ps. „Sokół”

major WP podpułkownik ZS

urodził 4 listopada 1923 r. w Warszawie. Przed wojną należał do 10 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej przy Gimnazjum Mechanicznym im. Konarskiego, brał udział w ramach pogotowia harcerskiego w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. W latach 1941-44 uczestniczył w konspiracji ZWZ/AK, brał udział w walkach Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu „Żywiciela”, jako zwiadowca w stopniu plutonowego pchor. Ranny 1 października 1944 r. w lewą rękę odłamkiem granatu. Od 20.03.1945 do 11.12.1947 r. pełnił zawodową służbę wojskową w 1 pułku piechoty 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, jako p.o. szefa sztabu oraz był sekretarzem komisji weryfikacyjnej oficerów MON pod wodzą gen. Stanisława Mossora. Jako porucznik odbył kurs szefów sztabów pułków w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Gdy stał się obiektem „zainteresowania” Informacji Wojskowej zwolnił się do cywila i przeniósł się do Wrocławia. W pracy zawodowej w cywilu zajmował coraz wyższe stanowiska w zakładach i spółdzielniach przemysłu lekkiego, a zakończył na stanowisku prezesa Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy „Robotnik” we Wrocławiu w 1981 r.

Jest długoletnim działaczem kombatanckim, od 1984 r. w ZBoWiD, a następnie w ZKRPiBWP. W 1999 r. współorganizator Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari pod Patronatem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu.

Od 2001 r. był członkiem Zarządu Klubu, następnie wiceprezesem oraz delegatem do Rady Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari – Kombatantów WP w Warszawie. Bardzo zaangażowany w organizację wielu klubowych przedsięwzięć programowo – organizacyjnych. Niestety ze względu na ubytek członków klub zakończył swą działalność. Często uczestniczył w mundurze w uroczystych obchodach rocznic i świąt wojskowych w miejscach pamięci narodowej. Zaangażowany od 2002 r. w działalności programowo-organizacyjnej Zarządu Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty we Wrocławiu. Popularyzator tradycji i historii WP wśród młodego pokolenia oraz problematyki obronnej w miejscu zamieszkania. Chętnie spotykał się z młodzieżą szkolną i harcerską w ramach „żywych” lekcji historii, zwłaszcza w Szkole Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka, Gimnazjum nr 25 im. Władysława Kopalińskiego i Liceum Ogólnokształcącego nr 12 im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. Często uczestniczył w sesjach popularnonaukowych, organizowanych przez Zarząd Okręgowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Inspiruje działania charytatywne na rzecz Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Często zabiera głos na łamach prasy w sprawach obronności i historii, zwłaszcza w „Naszej Polsce” i „Angorze”.

Trzykrotnie występowaliśmy do MON o awans naszego bohatera do stopnia podpułkownika, niestety bezskutecznie.

W maju 2017 r. mianowany do stopnia honorowego podpułkownika Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP. Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, odznaczony medalem Za Warszawę i Odznaką Grunwaldzką, a za działalność zawodową i społeczną wyróżniony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotymi medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju i Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska, Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa, Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP, Pamiątkowym Krzyżem Czynu Wojennego WP 1943-1945, Srebrnym Krzyżem Zasłużony dla ZWiRWP, medalem XX-lecia UPUM, rosyjskim medalem 65-lecia Zwycięstwa. Mimo poważnego wieku może być wzorem aktywności społecznej oraz że na co dzień nie traci wigoru i poczucia humoru. Kończąc chciałbym życzyć mojemu Przyjacielowi tradycyjnego sto lat plus VAT!

Po czym odznaczył Go Brązowym Krzyżem ZWiRWP RP.

Zabrali głos profesorowie Wiesław Wysocki oraz Stanisław Ułaszewski i po odczytaniu gratulacji wręczyli Jubilatowi odznaczenia związkowe. Po odśpiewaniu pod adresem bohatera uroczystości życzeń 200-u lat, Jubilat odbierał życzenia, wiązanki kwiatów i upominki. Dziękując za życzenia nie krył wzruszenia i podziękował za spotkanie w gronie przyjaciół. Po odprowadzeniu sztandaru na stole pojawił się okolicznościowy tort i po zdmuchnięciu rocznicowej świeczki nastąpiła część nieoficjalna.  Była okazja do wspomnień i rozmów oraz podziękowania dla wiceprezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP RP ds. społecznych kol. Barbarze JAGINTOWICZ za zorganizowanie spotkania.

KM

Foto: Andrzej Nawrot