Narodowy Dzień Zwycięstwa w Gminie Chojnów

8 maja 2023 r. obchodziliśmy 78. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej i Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto to zostało ustanowione przez parlament w 2015 r. dla upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.

W tym dniu przedstawiciele samorządu wraz prezesem Arturem Reichertem oraz działaczami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odwiedzili gminne miejsca pamięci, gdzie złożyli kwiaty i znicze.

W Chojnowie pod Pomnikiem pamięci żołnierzom poległym w walce o niepodległość ojczyzny, pomordowanych w obozach i łagrach oraz zesłańcom na Sybir przy ul. Chmielnej obecni byli Zastępca Wójta Gminy Chojnów Grzegorz Styrkowiec oraz Burmistrz Miasta Chojnów Jan Serkies.

W Dobroszowie przy Pomniku w hołdzie żołnierzom polskim walczącym o wolną Polskę na frontach II wojny światowej do Zastępcy Wójta Grzegorza Styrkowca i delegacji Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych dołączyła Radna Gminy Chojnów Renata Ostropolska, Sołtys sołectwa Dobroszów Danuta Chmielowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budziwojowie Cecylia Turek oraz reprezentacja samorządu uczniowskiego.

Pod Obeliskiem w hołdzie żołnierzom polskim walczącym o wolną Polskę na frontach II wojny światowej w Krzywej spotkali się Sekretarz Gminy Chojnów Honorata Tajchman-Rękoś, Radni Janusz Tera i Piotr Ficek, Radna Powiatu Legnickiego Jolanta Bekaluk-Pyrz, grono pedagogiczne szkoły i przedszkola w Krzywej oraz licznie zgromadzone przedszkolaki i uczniowie SP w Krzywej z pocztem sztandarowym szkoły na czele. Dla młodzieży była to ważna lekcja historii i pielęgnowania pamięci o tych, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę.

Uroczystości związane z Narodowym Dniem Zwycięstwa zakończyły się w Okmianach w miejscu upamiętniającym przemarsz wojsk 2 Dywizji Artylerii. Kwiaty i znicze pod Pomnikiem szlaku II Armii Wojska Polskiego wraz z Sekretarz Honoratą Tajchman-Rękoś i przedstawicielami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych złożyli Radny Gminy Chojnów Mieczysław Kułaga, Sołtys wsi Okmiany Zofia Pieprz, Dyrektor SP w Okmianach Maciej Cieśla oraz poczet sztandarowy szkoły w Okmianach.