UNIEJOWICE – 80. urodziny ppłk zs Michała SABADACHA

25 maja 2023r. w Uniejowicach spotkaliśmy się by uczcić 80. urodziny ppłk Michała SABADACHA. Oprócz odśpiewania tradycyjnego „sto lat” i życzeń dobrego zdrówka Jubilat został odznaczony przez prezesa ZG gen. zs Krzysztofa MAJERA Brązowym Krzyżem ZWiRWP RP, które to odznaczenie też odebrali: Barbara JAGINTOWICZ, mjr ds Henryk JAGINTOWICZ, por. zs Jerzy PAŁKA i por. zs Waldemar CHABIOR. W skromnej uroczystości uczestniczyli członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP ze Złotoryi, Wrocławia, Głogowa i Bolesławca.

Była okazja do wspomnień, bo przecież początki prywatnego Muzeum Wojska Polskiego i Pamiątek po Armii Radzieckiej w Uniejowicach miały swój oficjalny początek 7 maja 1997 roku. Jeszcze raz Michale życzymy Ci przysłowiowych stu lat plus VAT!

Michał SABADACH urodził się 25 maja 1943 r. w w Rosochaczu. W październiku 1947 r. został zesłany wraz z rodzicami do gułagu w Republice Komi.  W 1956 r. w ramach późnej repatriacji powrócił z rodziną do Polski. Wieloletni instruktor ZHP w stopniu harcmistrza, organizator wielu przedsięwzięć wychowania patriotyczno – obronnego dla harcerzy, wycieczek i obozów. Pracę zawodową łączył z aktywną działalnością społeczną w LOK i OSP, zorganizował wiele imprez obronnych dla dzieci i młodzieży. Bardzo zaangażowany w pracy społecznej w Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód oraz  w ruchu honorowego dawstwa krwi. Jako repatriant z terenów b. ZSRR, mimo traumatycznych przeżyć zesłania, systematycznie utrzymuje kontakt z rosyjskimi kombatantami, wyzwalającymi w 1945 r. Dolny Śląsk. Jako właściciel gospodarstwa agroturystycznego w 1997 r. utworzył własnym sumptem prywatne Muzeum Wojska Polskiego i Pamiątek po Armii Radzieckiej w Uniejowicach, gdzie szczególnym zainteresowaniem cieszą się eksponaty dokumentujące polsko – radzieckie braterstwo broni. Ekspozycję muzealną zwiedziło już kilkanaście tysięcy osób z kraju i zza granicy. Stał się bohaterem wielu publikacji prasowych i audycji telewizyjnych. Niestrudzenie organizuje imprezy  z okazji świąt państwowych i wojskowych. Wielokrotnie dolnośląscy członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP spotykali się w Uniejowicach w maju z okazji Dnia Zwycięstwa i Dnia Weterana we wrześniu. Jest prezesem Koła ZWiRWP RP w Uniejowicach. Współinicjator powołania Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w Uniejowicach, który rozpoczął działalność 7 maja 2000 r. Przy muzeum działa aktywnie koło eksplorerów militariów, których znaleziska  wzbogacają zasoby muzealne. Na terenie „Sabadachowa” eksponuje pomniki i popiersia dowódców frontowych WP. Wybitny popularyzator tradycji i historii WP wśród młodego pokolenia, zwłaszcza w ramach „żywych lekcji” historii z kombatantami.  W sierpniu 2010 r. został wybrany na funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Należy do grona czołowego, ofiarnego i szczególnie zaangażowanego aktywu związkowego. Drugą kadencję jest prezesem Koła ZKRPiBWP w Złotoryi. Mianowany do honorowego stopnia strzeleckiego podpułkownika. Odznaczony m.in. dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zesłańców Sybiru oraz złotymi medalami Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej i Za Zasługi dla Obronności Kraju. Jego rodzina za ukrywanie w czasie wojny sąsiada Żyda została wyróżniona medalem „Sprawiedliwym wśród narodów świata” przez Instytut Yad Vashem (Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu).

FotoL st. szer Adam ŻYNDUL