WROCŁAW – w stulecie kombatanta-naukowca

9 grudnia 2023 r. w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Uniwersytetu Przyrodniczego Pałac Wrocław Pawłowice odbyła się podniosła uroczystość z okazji 100-lecia urodzin kombatanta ppor. doc. dr hab. inż. Jerzego KIERSNOWSKIEGO, emerytowanego pracownika naukowego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

Po wprowadzeniu sztandaru Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przez żołnierzy 15 Dolnośląskiej Brygady OT rozpoczęła się część oficjalna. Jubilat odebrał listy gratulacyjne m.in. od Prezydenta Miasta Wrocławia, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Dolnośląskiego, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej, a szef gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej wręczył Jubilatowi szablę oficerską.

Wyświetlono film, na którym współpracownicy dzielili się wspomnieniami z długich lat współpracy z Jubilatem. Laudację o bohaterze uroczystości wygłosił prof. dr hab. Stanisław UŁASZEWSKI, a następnie były medale i upominki. Kolejka chętnych do złożenia Jubilatowi gratulacji i życzeń była bardzo długa. Były też piosenki w wykonaniu Chóru Gaudium Uniwersytetu Wrocławskiego,  pod batutą prof. dr hab. Alana URBANKA, a reprezentującemu Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP prezesowi ZG płk Krzysztofowi MAJEROWI najbardziej podobało się wykonanie piosenki Czesława Niemena „Dziwny ten świat”. Następnie udaliśmy się na poczęstunek, gdzie po toaście odśpiewaliśmy Jubilatowi „Dwieście lat”.

      Biogram na stronie Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” jest suchy. Pseudonim „Kozub”, data i miejsce urodzenia: Czeremiówka, 1923-12-05, stopień wojskowy w czasie wojny – plutonowy. Wykształcenie – matura w wileńskim gimnazjum w 1941 r., studia już po wojnie na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej. Doświadczenie, które ukształtowało go na całe życie mieści się w kilku suchych zdaniach: „Przynależność do ZWZ-AK na Kresach 1941-00-00-1944-11-00; strzelec, łącznik 77 pp AK, 2 komp. Okręg Nowogródek AK (1942-1944). Uczestnik operacji „Ostra Brama”. W kwietniu 1944 r. wpadł w ręce Niemców wioząc kabury do pistoletów. Wykupiony przez władze AK. 1945-01-02 aresztowany przez NKWD. Przeszedł więzienie w Łukiszkach. Wywieziony do Zagłębia Donieckiego, gdzie pracował w kilku łagrach. W końcu grudnia 1945 r. przewieziony do Poznania i zwolniony”. „Współorganizator i wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”. Decyzja o internowaniu obywatela Jerzego Kiersnowskiego nosi numer 265. Została podpisana 6 stycznia 1982 r. przez komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej. Z pożółkłej kartki papieru można wyczytać: „Uznając, że pozostawanie na wolności obywatela (…) zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych na zasadzie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 81 r o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego postanawia się: 1. internować ob. Kiersnowski Jerzy i umieścić go w ośrodku odosobnienia Zakład Karny Wrocław 2. wykonanie decyzji zlecić wyznaczonemu funkcjonariuszowi MO”. Miejsca internowania: Wrocław, Nysa, Darłówko. Przed wojną marzył o studiach na architekturze, ale po wojnie wybrał rolnictwo. W lutym 1946 roku, a więc miesiąc po odnalezieniu rodziców w Brzegu, zapisał się na Wydział Rolniczy Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Jeszcze w czasie studiów był asystentem wolontariuszem w Katedrze Technologii Rolnej i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. W 1949 roku został jej starszym asystentem, w 1955 adiunktem, a w 1968 został mianowany docentem. Zajmował się badaniami z zakresu słodownictwa i piwowarstwa, gorzelnictwa rolniczego i przechowalnictwa produktów rolnych. We wszystkich tych dziedzinach stał się autorytetem naukowym w skali kraju.

Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Więcej na 100 lat wyjątkowego życia / Aktualności / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (upwr.edu.pl)

Foto: Krzysztof Majer