LUBIN – 8 maja 2023 r.

W 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej, podczas krótkiej uroczystości z udziałem Starosty Lubińskiego Pawła Kleszcza, przewodniczącej Rady Powiatu Lubińskiego Jadwigi Musiał i wicestarosty lubińskiego Władysława Siwaka oraz przedstawicieli organizacji kombatanckich powiatu lubińskiego zrzeszonych w Powiatowej Radzie Kombatantów, złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Poległych za Ojczyznę na wzgórzu zamkowym.

Najbardziej jednak cieszy nas to, że wciąż możemy liczyć na pamięć naszych kombatantów i to, że historię naszej Ojczyzny chcą poznawać też młodzi ludzie. Dziękujemy Powiatowej Radzie Kombatantów, harcerzom z Hufca ZHP Lubin im. Budowniczych Zagłębia Miedziowego, uczniom z SOSz w Szklarach Górnych i uczniom klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

mjr zs Henryk Rusewicz