LUBIN – Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 01.03.2023 r.

1 marca 2023 r. pod „Murem Pamięci” przy ul. Pruzi w Lubinie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Od dwunastu lat 1 marca oddajemy hołd żołnierzom niepodległościowego – bojownikom drugiego podziemia, którzy po II wojnie światowej usiłowali stawić opór komunistycznemu reżimowi i przeciwstawiali się zbrojnie władzy komunistów.

Z tej okazji złożyli kwiaty m.in. Paweł Kleszcz, Starosta Lubiński, przewodnicząca Rady Powiatu

Lubińskiego Jadwiga Musiał, wicestarosta lubiński Władysław Siwak i przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów kpt. zs Henryk Rusewicz oraz liczni kombatanci i weterani Związku Sybiraków, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, harcerze, młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2, a także przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego, gmin, powiatowych instytucji, stowarzyszeń i mieszkańcy, dla których historyczna pamięć jest niezmiernie ważna.

Henryk Rusewicz