ZŁOTORYJA – oznaczenie grobu bohatera wojennego

29 kwietnia 2024r. na cmentarzu komunalnym w Złotoryi odbyła się uroczystość oznaczenia grobu kombatanta, frontowego żołnierza 1 Dywizji Piechoty WP ppor. Jana Suchenka, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, który decyzją prezesa IPN został wpisany do Ewidencji Grobów Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość.

Przy grobie bohatera wojennego zgromadziła się jego rodzina i bliscy. W uroczystości brali też udział m.in. Wicewojewoda Dolnośląski dr Piotr Kozdrowiecki, Poseł na Sejm RP Arkadiusz Sikora, Starosta Złotoryjski Wiesław Świerczyński i Wicestarosta Złotoryjski Rafał Miara.

Wojskwą asystę honorową zapewnił 23 Śląskie Pułk Artyleri z Bolesławca. Wystąpił też poczet sztandarowy Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Złotoryi.

Po modlitwie kapelana wojskowego został uroczyście oznaczony grób kombatanta, a pododdział oddał salwę honorową. Słowa uznania odebrał inicjator i organizator uroczystości sierż. rez. Waldemar Chabior, wiceprezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Złotoryi.