WROCŁAW – promocja książki „Rzeczpospolita Tłumacka. Od ruskiej osady do zagłady polskiego miasteczka”  autorstwa Danuty NESPIAK i Elżbiety NIEWOLSKIEJ.

Po południu 12 kwietnia 2023 r.  w Refektarzu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich odbyła się promocja książki „Rzeczpospolita Tłumacka. Od ruskiej osady do zagłady polskiego miasteczka” autorstwa Danuty NESPIAK i Elżbiety NIEWOLSKIEJ. Spotkanie otworzył wicedyrektor ZNiO Marek MUTOR, który przywitał zebranych i podkreślił, że prezentowana pozycja jest bardzo cenna nie tylko dla środowiska kresowego. Prezentacji książki dokonała współautorka mgr inż. Elżbieta Niewolska, ze względu na chorobę dr Danuty Nespiak. A książka powstawała przez długie lata w środowisku Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Wymagała żmudnego gromadzenia dokumentów archiwalnych i zdjęć. Przy okazji prezes Elżbieta Niewolska podzieliła się emocjonalnie wieloma wspomnieniami z kontaktów z aktualnie tam mieszkających Ukraińcami. A przecież w 1939 roku mieszkańcy miasteczka liczącego ok. 9 tys. osób po jednej trzeciej to Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Przez prawie dwie godziny trwającego spotkania można się było dowiedzieć wiele szczegółów od autorki ale też refleksji jego uczestników.

Środowisko wojskowe na promocji reprezentowali: Julita i gen. bryg. ds Aleksander PODOLSKI gen. zs Krzysztof MAJER, ppłk zs Wacław NOWAK, ppłk zs Janusz JURGAWKA i mjr ds Henryk JAGINTOWICZ