JAWOR – Dzień Sybiraka – 18.09.2023r.

Święto Sybiraków to bardzo ważne wydarzenie dla jaworskich kombatantów. W tym dniu przypominane są prawdziwe losy zesłańców, spisywane od żyjących osób i przekazywanie dalej. To również czas zadumy i refleksji nad wydarzeniami sprzed kilkudziesięciu lat, ale także lekcja historii dla młodego pokolenia jaworzan. Podczas rocznicowej uroczystości oddano hołd pomordowanym, wywiezionym na Sybir, zamęczonym w łagrach.

Pod Obeliskiem Sybiraków przy kościele św. Marcina odbyło się uroczyste złożenie wiązanek. Sybirakom i Kombatantom towarzyszyły liczne delegacje samorządowców, policji i młodzieży szkolnej. W imieniu Gminy Jawor wiązankę złożył Emilian Bera Burmistrz Jawora wraz z Eweliną Szynkler Zastępcą Burmistrza, Danielem Iwańskim Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Michałem Banderem Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej.

Spod pomnika zebrani przemaszerowali wraz z pocztami sztandarowymi do Teatru Miejskiego, gdzie odbyła się uroczysta akademia okolicznościowa związana z obchodami 91-lecia powstania Związku Sybiraków oraz 31-lecia jego reaktywowania.

Emilian Bera złożył hołd wszystkim Sybirakom i Kombatantom oraz wyrazy szacunku i czci dla czynów oraz doświadczeń życiowych. A także przekazał na ręce Prezes Związku Sybiraków w Jaworze Emilii Kotek list gratulacyjny i kwiaty. Wszystkim tym, którzy za wschodnią granicą przeżyli najtrudniejsze dni swojego życia, z całego serca życzę pomyślności i wytrwałości w działaniu na rzecz pielęgnowania pamięci o ludziach i wydarzeniach historii, która jest bliska naszym sercom – powiedział.

Na scenie zaprezentowano program artystyczny „Wspomnienia babci” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowanych przez nauczycielki Danutę Brdak i Dorotę Badogowską.

W obchodach uczestniczyła delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP pod wodzą kolegów mjr zs Krzysztofa Patrzyka i kpt. zs Romualda Janza.

Poniżej sprawozdanie.