Spotkanie świąteczno-noworoczne członków Oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Głogowie – 14 stycznia 2023 r.

14 stycznia 2023 r. w restauracji „Magador” odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków Oddziału Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Głogowie. Spotkanie rozpoczęliśmy odśpiewaniem pieśni „My Pierwsza Brygada”. Przewodniczący zebrania mjr zs Józef Zawadzki przywitał zaproszonych gości w osobach: Jarosława Dudkiewicza – Starosty Głogowskiego, gen. zs Krzysztofa Majera – dowódcy Dolnośląskiego Okręgu Strzeleckiego oraz przedstawicieli oddziałów strzeleckich z Lubina – kpt. zs Henryka Rusewicza i kpt. zs Antoniego Piotrowskiego, Wrocławia – mł. chor. zs Janusza Gardynę, Zgorzelca – sierż. zs Adama Gilarę.

Dowódca oddziału mjr Jerzy Nagoda przedstawił informację z działalności  oddziału w minionych dwóch latach. Podkreślił, ze pomimo ograniczeń covidowych działania programowo-organizacyjne były realizowane na dobrym poziomie. Spotkanie stało się okazją do podziękowania za pracę społeczną i wręczenie odznaczeń. Na wstępie kol. Krzysztof Majer wręczył staroście odznakę związkową podkreślając, że jest pierwszym jej posiadaczem spoza członków ZWiRWP RP. Starosta podziękował za dotychczasową współpracę, życzył powodzenia w działaniach strzeleckich, a być może w planowanej nowej strzelnicy.

Awanse strzeleckie odebrali: do stopnia starszego sierżanta zs plut. zs Józefa Ragan-Mikinik, a do stopnia plutonowego zs kpr. zs Lesław Rószczka. Odznaką „Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” został odznaczony mjr zs Jerzy Nagoda, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Strzelca” – por. zs Walerian Ptaszyński, Złotym Krzyżem Strzeleckim – kpt. zs Henryk Rusewicz, Srebrnym Krzyżem Strzeleckim – por. Jerzy Kurek i por. zs Leszek Szumilas, brązową odznaką „Za Zasługi dla ZWiRWP” – st. chor. szt. Rafał Kubaczka i kpt. Wiesław Borecki, odznaką „XXV-lecia ZWiRWP” i krzyżem pamiątkowym „25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku” – ppłk Piotr Mielniczuk. Po wręczeniu odznaczeń dowódca okręgu podziękował za dotychczasową aktywność społeczną w działaniach na rzecz popularyzowania idei strzeleckich, życzył powodzenia i dobrego zdrowia.

Następnie odbyła się część towarzyska, gdzie była okazja do wspomnień, snucia planów i śpiewania piosenek patriotycznych.

Krzysztof Majer