PIELGRZYMKA – grób bohatera

20 czerwca 2023 r.. na cmentarzu  parafialnym w Pielgrzymce odbyła się uroczystość oznaczenia grobu Weterana Walk o Wolność i Niepodległość st. sierż. Mikołaja SZEWCZYKA, uczestnika wojny polsko-rosyjskiej 1920 r., żołnierza armii gen. Hallera, uczestnika działań zbrojnych II wojny światowej.

Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce. Po czym udano się na nad mogiłę bohatera wojennego. Uroczystość prowadził jej inicjator por. zs Waldemar CHABIOR, który przywitał bliskich żołnierza i m.in. zaproszonych gości: posła na Sejm RP Roberta OBAZA, radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jadwigę SZELĄG, wójta Gminy Pielgrzymka Tomasza SYBISA, proboszcza Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce ks. Franciszka WRÓBLA, przewodniczącego Rady Gminy Pielgrzymka Jarosława PISARSKIEGO, redaktora naczelnego Echa Złotoryi Piotra MASSA, Wiolettę MICHALCZYK z redakcji Echa Złotoryi i Przemysława MANDELA z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Prowadzący uroczystość przypomniał biogram bohatera, po czym została uroczyście odsłonięta plakieta na grobie. Na podziękowania zasługuje wojskowa asysta honorowa wystawiona przez 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca, a w której uczestniczył członek naszego Związku st. chor. zs Krzysztof RAJCZAKOWSKI. Nie kryła wzruszenia i wdzięczności rodzina bohatera, czemu wyraz dał syn Stanisław SZEWCZYK.

Gratulując koledze Waldemarowi CHABIOROWI tej cennej inicjatywy apeluję o rozważenie w swoim środowisku wyszukania postaci bohaterów, zasługujących na upamiętnienie i wystąpienie do Prezesa IPN o wpisanie weterana do ewidencji Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Polski. Więcej na Ewidencja grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski – Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (ipn.gov.pl)

Krzysztof MAJER