6-8 maja 2024 r. w Łodzi odbył się Zjazd Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce

Centralne obchody Święta Dzieci Wojny odbyły się 8 maja br. w Narodowym Dniu Zwycięstwa przy Pomniku Pękniętego Serca na ul. Przemysłowej.

Święto Dzieci Wojny zostało ustanowione uchwałą Sejmu RP na wniosek I Kongresu Polskich Dzieci Wojny w 2017 r. Uroczystości oficjalne z wojskową asystą honorową odbyły się pod Pomnikiem, który przypomina o działającym w Łodzi w latach 1942-1945 niemieckim hitlerowskim obozie koncentracyjnym, przeznaczonym dla polskich dzieci i młodzieży w wieku 2-16 lat. Szacuje się że przez obóz przeszło 3 do 5 tys. dzieci, a około 200 z nich zmarło. Corocznie w tym miejscu w uroczystościach biorą udział przedstawiciele Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Sejmu, Senatu, Województwa Łódzkiego, samorządu Miasta Łodzi, liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, harcerze, uczniowie szkół, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, a także mieszkańcy Łodzi. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Głównego SDW w obradach zjazdu i uroczystościach udział wzięli członkowie Oddziału Dolnośląskiego SDW zs. w Wałbrzychu: Zofia Zdrojewska, gen. zs Aleksander Zubalski, por. zs Tadeusz Grzelak, por. zs Kazimierz Nosal wraz ze sztandarem Oddziału Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP.

Foto: Grzegorz Gołasiński