Wałbrzych – pożegnanie kombatanta

8 lutego 2024 r. Wałbrzyska delegacja związkowa wraz z dwoma sztandarami towarzyszyła w ostatniej drodze prawie 97-letniemu członkowi ZWiRWP RP, ZIW RP i kombatantowi mjr zs Janowi ZAJĄCOWI. Zmarłego pożegnał gen. zs Aleksander ZUBALSKI.

Jan ZAJĄC porucznik WP, major zs urodził się 25 sierpnia 1925 r. w m. Korzenna. W 1944 r. zaangażował się w działalność konspiracyjną. W latach 1946-48 odbył zasadniczą służbę wojskową w 3 pułku ułanów i 12 pułku piechoty. Był długoletnim, zaangażowanym działaczem kombatanckim. Był prezesem gminnego Koła ZKRPiBWP w Czarnym Borze i prezesem Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Wałbrzychu. Współpracował też z Oddziałem Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Od 2014 r. członek Związku Weteranów i Rezerwistów WP RP, a od 2021 roku członek Związku Strzeleckiego “Strzelec” RP. Aktywnie w miarę sił brał udział w przedsięwzięciach programowo-organizacyjnych Oddziału Miejskiego ZWiRWP RP RP w Wałbrzychu. Systematycznie uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie powiatu. Chętnie dzielił się z młodzieżą wspomnieniami z okresu okupacji hitlerowskiej. Prowadził działalność na rzecz pielęgnowania tradycji Oręża Polskiego i wychowania patriotycznego młodzieży w służbie dla Ojczyzny. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa, Krzyżem 95-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP, Krzyżem Zasłużony dla ZKRPiBWP, odznaką honorową Zasłużony dla Wałbrzycha, medalem 25-lecia ZWiRWP, odznakami: ZIW RP, ZWiRWP, Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce i ZHP.

Żegnaj Majorze!
Cześć Twojej Pamięci!

gen. zs mgr Krzysztof MAJER