WROCŁAW – wystawa Ukraińskie znaczki wojny – 27.02.2023 r.

27 lutego 2023 r. w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu została otwarta wystawa „Ukraińskie znaczki wojny”.

Otwierając ekspozycję dyrektor Agnieszka Dziedzic przywitała m.in. zaproszonych gości: Konsula Generalnego Ukrainy we Wrocławiu Jurija Tokara, posła Jacka Protasiewicza, członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysztofa Maja oraz grupę Ukrainek i Ukraińców. Delegacje związków żołnierskich: Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP – pod wodzą gen. zs Krzysztofa Majera, Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa – płk Jerzego Banacha, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – ppłk Jerzego Lesickiego, Towarzystwa Wiedzy Obronnej – gen. bryg. ds Aleksandra Podolskiego.

Zostały wygłoszone wystąpienia okolicznościowe, w których m.in. podkreślano naszą solidarność z narodem ukraińskim w walce z napastnikiem. Usłyszeliśmy zapowiedź zorganizowania większej wystawy znaczków ukraińskich w sierpniu br. Panie Agnieszka Dziedzic i Aleksandra Kucharska zostały wyróżnione medalami Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

Była też okazja do zwiedzania bogatej ekspozycji muzealnej. Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP reprezentowała delegacja w składzie: mjr ds Aleksander Drajczyk, mjr ds Marian Fornalski i mł. chor. zs Janusz Gardyna.

Foto: Jan Drajczyk, Krzysztof Majer