ZGORZELEC – spotkanie młodych strzelców z weteranami

7 lutego 2024r. członkowie Plutonu Strzeleckiego ZS „Strzelec” RP przy Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu gościli instruktorów-byłych żołnierzy ze Stowarzyszenia Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando z Bolesławca.

Bo warto pamiętać, że 62 Kompania Specjalna w Bolesławcu. to elita Wojska Polskiego w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Z jej szeregów wyszło do innych jednostek specjalnych wielu oficerów i generałów. Po likwidacji 62 ks w 1994 roku, jej żołnierze tworzyli jednostki: GROM, AGAT i obecną Jednostkę Wojskową Komandosów.

Nasi goście opowiadali o historii swojej jednostki oraz zaprezentowali eksponaty związane ze służbą wojskową. Udzielili również wiele pożytecznych rad odnośnie noszenia i poszanowania munduru, przetrwania w trudnych warunkach oraz podstawowych działań ratowniczych na polu walki. Spotkanie bardzo zainteresowało młodych strzelców.

Podczas spotkanie uzgodniliśmy plan następnych spotkań – szkoleń we współpracy z członkami Stowarzyszenia 62 KS COMMANDO w nadchodzącym roku kalendarzowym. Panom instruktorom dziękujemy za zorganizowanie tak interesujących zajęć.

por. zs Kazimierz Korotusz