Zebranie ZWiRWPRP we Wrocławiu – 30.03.2023 r.

30 marca 2023 r. odbyło się kolejne zebranie związkowe Oddziału Miejskiego ZWiRWPRP we Wrocławiu. Zebranie otworzył i prowadził prezes Zarządu Miejskiego ppłk zs Józef Sowa. Zachęcał zebranych do śledzenia działań związkowych na naszej nowej stronie internetowej www.zwirwprp.wroclaw.pl.

Prezes Zarządu Głównego gen. zs Krzysztof Majer zaprezentował nasze nowe odznaczenie związkowe – Brązowy Krzyż ZWiRWPRP oraz przedstawił działalność związkową w minionym miesiącu. Obiecał dodatkową informację elektroniczna o szczegółach obchodów 78. rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej. Wiceprezes Zarządu Miejskiego kol. Barbara Jagintowicz przedstawiła pogadankę prozdrowotną, a prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz omówił aktualną sytuację i przebieg konfliktu Rosja – Ukraina. Z kolei ppłk lek. med. Witold Paczosa przedstawił pogłębioną analizę zagrożeń oraz powikłań pogrypowych i pocovidowych w naszym regionie. Garść aktualnych fraszek kol. Jana Zacharskiego przedstawił prezes Józef Sowa. W ramach dyskusji mjr ds Jan Drajczyk zwrócił uwagę na możliwość ubiegania się przez nasz Związek o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez władze samorządowe. W odpowiedzi prezes ZG Krzysztof Majer przedstawił procedury z tym związane i zaproponował śledzenie ogłoszeń na stronach BIP i oczekuje na konkretne propozycje przedsięwzięć i personalną deklarację ich realizowania.

Na zakończenie życzyliśmy sobie wzajemnie pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Foto: Andrzej Nawrot i Józef Sowa