WROCŁAW – zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu.

28 kwietnia 2023 r. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu.

Dyrektor Szkół Europejskich Anna M. Duda przywitała abiturientów wraz z rodzinami i zaproszonych gości, a w szczególności Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, delegacje jednostek wojskowych i policyjnych garnizonu wrocławskiego, gen. zs Krzysztofa Majera, prezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, ppłk Jerzego Lesickiego, prezesa Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Płomienne wystąpienie skierowane do absolwentów wygłosił kurator Roman Kowalczyk. A następnie absolwenci odebrali świadectwa z „czerwonym paskiem”. Słowa pożegnania o życzenia przekazał przedstawiciel grona pedagogicznego. Z rąk dyrektor szkoły i kuratora odebrane zostały awanse junackie.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. W tej podniosłej uroczystości nasz Związek reprezentowali też mjr ds Jan Drajczyk i ml. chor. zs Janusz Gardyna.

Krzysztof Majer, Jan Drajczyk