WROCŁAW – uroczysta gala „Złotej Lotki”

1 lipca 2023 r. odbyła się coroczna uroczysta gala Stowarzyszenia Lotników „Loteczka” w kompleksie hotelu Kosmonauty Wrocław – Airport, pod patronatem honorowych prezesów Stowarzyszenia: pil. Adama BISKA i kpt. pil. Stanisław BŁASIAKA. Wcześniej odbyła się merytoryczna część klubowa, gdzie zaprezentowano referaty nawiązujące do 45. rocznicy lotu w kosmos pierwszego polskiego kosmonauty gen. bryg. pil. Mirosława HERMASZEWSKIEGO. Odsłonięto też krasnala upamiętniającego gen. Mirosława Hermaszewskiego.

Część uroczystą gali rozpoczął koncert orkiestry górniczej z Zabrza. Jednak najważniejszym elementem gali było wręczenie najwyższego wyróżnienia honorowego Stowarzyszenia czyli „Złotych Lotek”. Przewodniczący Kapituły instr. pil. Herbert MANUSZ przedstawił sylwetki dokonania laureatów, którymi w tym roku zostali: dr Małgorzata MAŃKA-SZULIK, prof. dr hab. inż. Janusz FRĄCZEK, dr John FRANKLIN HALL, kpt. inst. pol. mgr inż. Zdzisław MODELSKI, dr hab. inż. Włodzimierz ADAMSKI, płk pil. dośw. mgr inż. Andrzej PUSSAK, instr. pol. mgr Zdzisław MAJEWSKI – pośmiertnie, lotkę odebrała córka. Były też wręczone dyplomy uznania dla wyróżniających się „lotkowiczów”.

Po podziękowaniach wyróżnionych laureatów udaliśmy się do dębowej Alei Ludzi Przestworzy, gdzie każdy z nich posadził swój dąb. Warto podkreślić, że ten zwyczaj trwa już od 20 lat, a zostało posadzonych z imienną tabliczką 173 dęby.

Uroczyste spotkanie zakończył poczęstunek nazwany „biesiadą lotniczą”. Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP na gali reprezentowali: gen. zs Krzysztof MAJER i mł. chor. zs Janusz GARDYNA.