Wojsko i harcerstwo ze zbiorów filatelistycznych Krzysztofa Majera – 26.03.2023 r.

Wojsko i harcerstwo ze zbiorów filatelistycznych Krzysztofa Majera.