Przedświąteczne spotkanie z Prezydentem Wrocławia

25 marca 2024r. zostaliśmy zaproszeni przez Prezydenta Wrocławia na spotkanie w Villa Caprice. Jackowi Sutrykowi towarzyszyły panie: Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Marzena Szymanek, zastępca Dyrektora Departamentu Prezydenta.

Na wstępie koordynator spotkania ppłk ds Jarosław Wikiera poinformował, że w ślad za inicjatywą Prezydenta Wrocławia ufundowania tablicy upamiętniającej kombatantów, żołnierzy i weteranów, została wykonana „kapsuła czasu”. A kapsuła ma formę łuski pocisku artyleryjskiego kal. 155 mm. znanego jako DM-702/E, odłamkowo – burzący. Poinformował zebranych, że obróbki łuski pod względem chemicznym, mechanicznym oraz zaprojektowaniu, jak i wykonaniu czubka z komorą prochową, wykonała Firma Metalowa w Jeleniej Górze – Ładzińscy. W łusce tej zostały złożone, wcześniej podpisane przez uczestników akty poparcia inicjatywy Prezydenta. Powiedział m.in. Jest Pan Prezydentem który, nie kłania się problemom, a je rozwiązuje, z czego wybitnie nie są zadowoleni Pana konkurenci. Można by było tu powiedzieć wiele słów, lecz liczy się w ręku kartka wyborcza, urna i głos oddany na Pana.

Spotkanie też stało się okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych przez Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Szafirowe Krzyże Weterana otrzymały panie dyrektorki Dorota Feliks i Marzena Szymanek, a medalem ,,SZACUNEK WDZIĘCZNOŚĆ RODZINA” zostali odznaczeni: Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Janusz Moszkowski – Prezes Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu, Zbigniew Ładziński – Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, mjr ds Marian Fornalski – kawaler „Szabli Kilińskiego”, por. Maciej Blach – przedsiębiorca katowicki, płk Krzysztof Majer – Prezes ZG ZWiRWP RP, płk dr Władysław Tkaczew – Prezes Zarządu Okręgu TWO, kmdr Aleksander Podolski – Sekretarz Zarządu Okręgu TWO, Wincenty Wolak – Mistrz Rzemiosła Polskiego. Prezydent Jacek Sutryk odebrał też medale pamiątkowe Głównej Biblioteki Lekarskiej: pierwszego dyrektora GBL 1893 dr Stanisława Konopki i 70-lecia GBL.

Następnie prezydent Porozumienia wrocławskich związków kombatanckich i żołnierskich płk Krzysztof Majer podziękował Prezydentowi Wrocławia za zaproszenie na spotkanie tak licznej grupy społeczników z różnych środowisk. Wyraził wyrazy uznania za pracę Jackowi Sutrykowi na rzecz pięknego rozwoju naszego grodu i życzył powodzenia w wyborach. Osobno podziękował za zaproszenie na spotkanie 100-letniego kombatanta, kawalera Krzyża Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk zs Witolda Sokołowskiego. Zachęcił do lektury jego wspomnień opublikowanych na stronie internetowej wroclaw.pl na www.wroc.city/wspomnienia-witolda-sokolowskiego

Po krótkim wystąpieniu Prezydenta Wrocławia, w którym wyraził uznanie dla naszych działań społecznych, na wielu polach aktywności w organizacjach NGO, odbyła się część nieoficjalna, przy pięknie przygotowanych stołach i bufecie szwedzkim. Ale najbardziej „poszkodowanym” i zaabsorbowanym w tej części spotkania był Prezydent Wrocławia, z którym wiele osób chciało porozmawiać i zrobić sobie wspólne zdjęcie.

A chyba też warto wymienić delegacje stowarzyszeń i instytucji, które były reprezentowane na świątecznym spotkaniu: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Liga Obrony Kraju, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Związek Strzelecki „Strzelec” RP, Stowarzyszenie Komendantów Policji, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza oraz Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

Jeszcze raz chciałbym przesłać podziękowania Prezydentowi Jackowi Sutrykowi za udane spotkanie i zapewnienie, że po wyborach będą kolejne spotkania środowiskowe.

KM

Fot: Józef Sowa, Andrzej Nawrot, Jan Drajczyk, Tomasz Hołod