Pismo gratulacyjne dla płk Marka BRZEZICHY – obecnie dowódcy 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej

W dniu 11.09.2023 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Z tej okazji przygotowałem pismo gratulacyjne dla płk Marka BRZEZICHY.