NAGÓRNIK pamięta o bohaterach wojennych

25 maja 2024 r. w małej sudeckiej wsi Nagórnik i jej kolonii Kocikowie, w Ogródku Księcia Bolka, z inspiracji badacza i regionalisty Szczepana NAPORY odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci pionierów i osadników wojskowych. Zgromadzenie zorganizowane zostało przez samorząd wsi i prowadziła je sołtyska Paulina WIERSZAKOWA. W uroczystości wzięli udział m.in. starosta powiatu kamiennogórskiego Małgorzata KRZYSZKOWSKA, członek zarządu powiatu Katarzyna DOLINY, burmistrz Jawora Emilian BERA, sołtysi Domanowa, Nagórnika, Pustelnika, historycy i regionaliści, mieszkańcy. Na szczególną uwagę zasługuje, że z Dzierżoniowa przybyła 3-osobowa Grupa Rekonstrukcyjna w historycznych mundurach z okresu Bitwy pod Lenino. pod kierownictwem st. kaprala Marka ZATORSKIEGO, która przedstawiła także eksponaty dawnego uzbrojenia, co cieszyło się dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Marek ZATORSKI podzielił się nie tylko wiedzą o działalności Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP i o historycznych mundurach, ale także opowiedział o swej peregrynacji na pola bitwy pod Lenino w czerwcu 2017 r.

Obszerny rys historyczny wydarzeń z okresu II wojny światowej oraz lat powojennej odbudowy Polski Ludowej wygłosił prof. zw. dr hab. Zbigniew WIKTOR.

Wydarzenie pod nazwą „Upamiętnienie Pionierów Osadników Wojskowych” miało na celu uhonorowanie frontowców, uczestników II wojny światowej, którzy osiedlili się w Nagórniku w 1946 roku. Ci żołnierze bronili, wyzwalali Polskę i przywracali ją do Macierzy, odzyskując dawne Ziemie Piastowskie. Walczyli w: Wojna obronna w 1939 roku: 3 żołnierzy; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, w 2 Korpusie: 3 żołnierzy; Front wschodni, w I i II Armii Wojska Polskiego: 26 żołnierzy; Wojna o granice 1918-1920: 3 żołnierzy.

Zaproszeni Goście podziękowali za zaproszenie i życzyli dalszych osiągnięć w działalności patriotycznej i umacnianiu poczucia dumy z osiągnięć dawnych Pionierów i Frontowców a także ich obecnych kontynuatorów. Z wielką sympatią odnosili się do idei, treści i programu wyjątkowej i spontanicznej Uroczystości. Wyrazili duże uznanie dla pomysłu, jak programu i sposobu realizacji i życzyli dalszych sukcesów.