LUBIN – trzy rocznice

12 maja 2023 r. pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Lubinie odbyła się skromna

uroczystość poświęcona trzem rocznicom: 88. śmierci marszałka Piłsudskiego, 79. bitwy pod Monte Cassino oraz 53. śmierci generała broni Władysława Andersa.

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu kwiaty złożyli Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego

Jadwiga Musiał oraz Wicestarosta Władysław Siwak. W uroczystości wzięli również udział: w imieniu senator Doroty Czudowskiej – Posłanka na sejm Ewa Szymańska oraz przedstawiciele Powiatowej Rady Kombatantów z przewodniczącym mjr. zs Henrykiem Rusewiczem na czele. Uroczystość zorganizował Związek Piłsudczyków RP Okręg Królewska Wschowa Grupa Lubin.

Foto: Henryk Rusewicz