ŁÓDŹ – Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce

W dniach 6-7 maja 2023 r. w Łodzi odbył się Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Podsumowano działalność i wybrano władze statutowe Stowarzyszenia. W podniosłej atmosferze z wojskową asystą honorową przeprowadzono patriotyczną uroczystość plenerową pod pomnikiem Martyrologii Dzieci w Łodzi. Pamiętano też o ofiarach koncentracyjnego obozu pracy dla dzieci przy ul. Przemysłowej w Łodzi (niem. Polenjugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt).

W uroczystościach uczestniczyła w mundurach delegacja Oddziału Miejskiego ZWiRWPRP w Wałbrzychu w składzie: gen. zs Aleksander Zubalski, por. zs Kazimierz Nosal i por. zs Tadeusz Grzelak.

Foto: Kazimierz Nosal