XIII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O HISTORII WOJSKA POLSKIEGO I MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ

19 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu odbył się kolejny już – XIII  Powiatowy Konkurs Wiedzy o Miejscach Pamięci Narodowej i Historii Wojska Polskiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu zgorzeleckiego.

Konkurs przeprowadzony został z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych przy wsparciu finansowym Starostwa Zgorzeleckiego i Stowarzyszenia Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci w Zgorzelcu, którzy ufundowali nagrody dla laureatów konkursu. Również i w tym roku uczestnicy konkursu wykazali się znakomitą wiedzą i umiejętnościami w rozpoznawaniu Miejsc Pamięci Narodowej. Kolejne zajmowane przez nich miejsca w klasyfikacji to różnice zaledwie 1 punktu. Stąd Komisja postanowiła przyznać najlepszym uczestnikom więcej wyróżnień.

W kategorii szkół podstawowych klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce Przemysław Wesołowski – Szkoła Podstawowa TĘCZA w Zgorzelcu

II miejsce Ewa Furtak – Szkoła Podstawowa w Jerzmankach

III miejsca Mikołaj Czajkowski – Szkoła Podstawowa w Węglińcu i Natalia Bartoszewicz – Szkoła Podstawowa w Jerzmankach

Wyróżnienie –Tymon Hain – Szkoła Podstawowa w Węglińcu

W kategorii szkół ponadpodstawowych komisja konkursowa postanowiła przydzielić cztery nagrody:

I miejsce Athina Łazarska – Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

II miejsca: Szymon Okrasa- Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, Oliwia Rusławska – Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu i Karolina Starczewska-  Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Na zakończenie konkursu laureaci otrzymali z rąk Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych Marty Topolnickiej nagrody rzeczowe i dyplomy oraz życzenia dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu historii naszego regionu.

Kazimerz Korotusz