WROCŁAW – zebranie Wrocławskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP.

1 grudnia 2023 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych odbyło się otwarte zebranie Wrocławskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego RP. Zebranie otworzył i prowadził prezes Zarządu Miejskiego ppłk zs dr inż. Józef Sowa. Następnie prezes Zarząd Głównego gen. zs mgr Krzysztof Majer wręczył odznaczenia i wyróżnienia oraz przedstawił fotorelację z ostatnich działań związkowych. Brązowy Krzyż ZWiRWP RP otrzymali: mgr Elżbieta Hochuł, por. zs prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz i mł. chor. zs Stanisław Bobowiec, a awanse strzeleckie odebrali do stopnia: pułkownika: ppłk zs mgr inż. Janusz Jurgawka, a do stopnia starszego chorążego:  mł. chor. zs Stanisław Bobowiec i mł. chor. zs Janusz Gardyna.

Referat „W setną rocznicę urodzin generała Wojciecha Jaruzelskiego – refleksje aktualne” przedstawił ppłk mgr Maciej Musiał, któremu towarzyszyła wystawa książek i wydawnictw związanych z tematyką wykładu ze zbiorów kolegów: Krzysztofa Majera i Macieja Musiała. W podziękowaniu za dotychczasowe działania referent otrzymał książkę ppłk dr Andrzeja Paściaka „Zachęta i Sparta. Zarys historii 35 batalionu radiotechnicznego (1974-1998)”. Prezes Krzysztof Majer zapowiedział wydanie w drugiej połowie br. książki tegoż autora „Piknik na polu minowym. 1108 dni w misjach pokojowych ONZ”.

Następnie odbyła się promocja nowej książki profesorów Andrzeja Małkiewicza i Piotra Szymańca pt. „Wojna nowego wieku? Agresja Rosji przeciw Ukrainie 2022-2023„.  Autorowi towarzyszył dr Piotr Kmiecik autor map oraz Leokadia Anczyszkina, która przygotowała zdjęcia do edycji książkowej.

Po krótkiej dyskusji prezes Józef Sowa przedstawił aktualne fraszki kol. mgr Jana Zacharskiego i zaprosił na kolejne spotkanie związkowe 14 grudnia br.

KM

Foto: Andrzej Nawrot i Józef Sowa